Wiadomość Rona Paula do zwolenników z dnia 15.06.2012 z polskimi napisami. Dodatkowo 10 Zasad Wolnego Społeczeństwa z załącznika do jego książki "Liberty Defined" również w polskim tłumaczeniu.

 

 

Dziesięć Zasad Wolnego Społeczeństwa
Ron Paul - Z załącznika do jego książki "Liberty Defined"


1. Prawa należą do jednostek, nie do grup; wynikają one z naszej natury i nie mogą zostać przyznane ani zabrane przez rząd.
2. Wszystkie pokojowe, dobrowolne stowarzyszenia gospodarcze i społeczne są dozwolone, zgoda jest fundamentem porządku społecznego i gospodarczego.
3. Sprawiedliwie nabyta nieruchomość jest prywatną własnością jednostek i dobrowolnych grup, ta własność nie może być arbitralnie unieważniona przez rządy.
4. Rząd nie może rozdzielać majątku prywatnego lub przyznawać specjalnych przywilejów dla jakichkolwiek osób, czy grup.
5. Jednostki są odpowiedzialne za ich własne czyny; rząd nie może i nie powinien chronić nas od nas samych.
6. Rząd nie może domagać się monopolu nad pieniądzmi ludzi i rządy nie mogą angażować się w oficjalne zafałszowywanie, nawet w imię stabilności makroekonomicznej.
7. Agresywne wojny, nawet gdy są nazwane prewencyjnymi, a nawet wtedy, gdy odnoszą się tylko do stosunków handlowych, są zakazane.
8. Unieważnienie wyroku przez radę przysięgłych, to znaczy, prawo członków tej rady do sądzenia zarówno według prawa jak i faktów, jest prawem narodu i normą sądową.
9. Wszystkie formy przymusowego poddaństwa są zakazane, nie tylko niewolnictwo, ale również pobór, wymuszone związki i wymuszone rozdawnictwo opieki społecznej.
10. Rząd musi przestrzegać prawa, chcąc aby inni ludzie je przestrzegali, a tym samym nie może używać siły do kształtowania postaw, manipulowania rezultatami społecznymi, zarządzania gospodarką, lub mówienia innym krajom jak mają postępować.

 

Ron Paul w swojej książce z 1987 roku pt. "Wolność pod ostrzałem", tak oto pisze o Polsce:

"Współczesny Związek Sowiecki wciąż może zmusić swoich obywateli do walki w Afganistanie, ale już w Polsce tamtejszy reżim nie może pokładać bezgranicznego zaufania w swoich siłach zbrojnych i zarazem zniszczyć pragnienia narodu do zwiększania zakresu osobistej wolności. Zarówno polscy, jak i rosyjscy komuniści doskonale wiedzą, że polski duch wolnościowy jest silniejszy od ich władzy i może doprowadzić do wybuchu i zniszczenia kajdan, w jakie ten naród zakuli."