Odpowiedź na to pytanie pada w filmie powstałym dzięki funduszom nieformalnego zrzeszenia pod nazwą Endorse Liberty. Oczywiście załączyliśmy do niego polskie napisy.