W tej sekcji naszej strony zamieściliśmy tłumaczenia profili każdego z republikańskich kandydatów do nominacji. Dokonane one zostały w całości na podstawie treści zamieszczonych na portalu Reason.com. Jest to serwis będący internetowym wydaniem jednego z najważniejszych libertariańskich magazynów wydawanych w USA - miesięcznika "Reason". Osiąga on nakład w wysokości około 60 tysięcy egzemplarzy. Postanowiliśmy, że zamieszczone zostaną również teksty o kandydatach, którzy już zrezygnowali - Bachmann, Cainie, Huntsmanie i Perry'm - ze względu na to by poznać wszystkie aktualne trendy w Partii Republikańskiej oraz preferencje wyborców, którzy są również potencjalnymi wyborcami Rona Paula (szczególnie Bachmann i Cain skupiali często wokół siebie ludzi, dla których Ron Paul był drugim czy trzecim kolejnym wyborem).

 

Ron Paul

Nazwisko: Ron Paul  (pełne: Ronald Ernest Paul)

Data urodzenia:  20 sierpnia 1935 (tego samego dnia urodziny obchodzą: Jacqueline Susann, Slobodan Milosevic, Al Roker)

Pseudonimy: Dr. No (Doktor "Nie"), He Who Must Not Be Named (Ten, Którego Imienia Nie Wolno Wymawiać), The Fringe Candidate Who Polls Above 30 Percent (marginalny kandydat uzyskujący 30 procent poparcia w sondażach)

Kompleksy: Centryści, zwolennicy państwa opiekuńczego i interwencjonizmu militarnego, kosmotarianie (kosmopolityczni libertarianie), establishmentowe media.

Doświadczenie: Ron Paul jest najważniejszym politykiem wolnościowym jaki zaistniał na amerykańskiej scenie politycznej w ciągu ostatnich 30 lat. Po zakończeniu kariery jako lekarz w Siłach Powietrznych Stanów Zjednoczonych (US Air Force) oraz w prywatnej praktyce położniczej Paul w 1976 roku uzyskał głosami wyborców ze stanu Teksas fotel Kongresmena. Od tego czasu zaliczył serię wygranych i przegranych w wyborach do Kongresu, ale więcej z nich wygrał niż przegrał. Spędził w sumie ponad 20 lat w Izbie Reprezentantów. W międzyczasie Paul startował w wyborach prezydenckich z ramienia Partii Libertariańskiej w 1988 roku. Uplasował się wtedy na trzecim miejscu ? tuż za republikaninem Georgem H.W. Bushem (seniorem) i demokratą Michaelem Dukakisem. W 1979 roku Paul stworzył Fundację na rzecz Racjonalnej Edukacji Ekonomicznej (Foundation for Rational Economic Education). Zainicjował powstanie serii biuletynów pod własną redakcją, za które  był w ostatnich latach krytykowany ze względu na niewybredny ton pojawiających się w nich komentarzy. Paul zamierza opuścić urząd pod koniec obecnej kadencji, aby skupić całą energię na prezydenckiej kampanii wyborczej kosztem dość ograniczonych możliwości. które daje mu mandat w Izbie Reprezentantów. Niemniej jednak, jego zdolność do pozyskiwania szerokiego i hojnego poparcia wśród wyborców, jego "pomięta" charyzma, umiejętność mówienia bez ogródek o krętactwach urzędników Banku Rezerwy Federalnej i Departamentu Skarbu, jego dumna historia głosowań na "nie" w obszarach prawodawstwa, które uważa za niezgodne z konstytucją, jego przyzwoitość i jego dociekliwość poznawcza czynią z Rona Paula najbardziej wpływową postać w kręgach libertarianizmu, przez małe "l".

Wydatki/rozmiar rządu/reformy prawa: Chce powrotu dolara do standardu złota, skutecznie uniemożliwiającego manipulowanie walutą przez Bank Centralny. Docelowo chciałby całkowicie wyeliminować z systemu monetarnego Bank Centralny. Ron Paul jest jedynym kandydatem Partii Republikańskiej, który bardzo poważnie rozważa się cięcia w wydatkach na cele militarne. Uznaje systemy Ubezpieczeń Społecznych (Social Security), zdrowotno-rentowych (Medicare) i pomocy społecznej w zakresie ochrony zdrowia (Medicaid) nie tylko za zgubne dla gospodarki, ale i za szkodliwe moralnie.

Polityka gospodarcza: Dokładnie przewidział, że ustawa koniunkturalno-reinwestycyjna (American Recovery and Reinvestment Act) nie przyczyni się do ożywienia gospodarki. Wypowiadając się w stacji CNN w styczniu 2009 roku, stwierdził: "To wszystko przez rządowe wydatki. Gdyby to ludzie wydawali swoje własne pieniądze to byłoby w porządku, ale rząd nigdy nie robi nic produktywnego. Muszą zabierać pieniądze produktywnym jednostkom i wydawać je w nieproduktywny sposób, więc to co robią to tylko kopanie coraz głębszej dziury, wpędzanie nas w coraz większe zadłużenie, i to jest istota problemu." Poglądy Paula w sprawie interwencji w prywatny biznes: "Nigdy w tym kraju nie mieliśmy podejścia typu "precz z łapami"[od prywatnego biznesu], to jest błąd, i będzie w nim trwać, póki nie uwierzymy, że może się udać nam samym rozwiązywać nasze własne problemy. Jeśli będziemy obwiniać kapitalizm, wolny rynek i zdrowy pieniądz, to nie nie uda się nam wygrać intelektualnej walki.?

Polityka zagraniczna: Postuluje zakończenie wszystkich toczonych przez USA wojen i zamknięcie większości lub nawet wszystkich zagranicznych baz wojskowych. Chce zakończenia wszystkich programów pomocy zagranicznej (cywilnych i wojskowych), w tym wycofania wsparcia finansowego zarówno dla Izraela, jak i jego sąsiadów. Był przeciwko przystąpieniu do ostatnich wojen, wtedy, kiedy były one przedmiotem głosowania w Kongresie. Niemniej jednak, Paul głosował za inwazją na Afganistan w 2001 i zainicjował projekt ustawy o upoważnieniu do akcji odwetowej w związku z wydarzeniami 11 września 2001 roku (September 11 Marque and Reprisal Act of 2001), który jednak nie zdołał przejść przez w komisję.

Wojna z narkotykami: Popiera legalizację narkotyków i jest za całkowitym zakończeniem wojny z narkotykami. Podczas pamiętnej, pierwszej debaty republikańskiej 2011 roku, przemówił do publiczności słowami: "Obywatele nie potrzebują prawa powstrzymującego ich przed zażywaniem heroiny." Konsekwentnie głosuje przeciwko finansowaniu oraz zwiększaniu wysiłków zmierzających do zakazu posiadania narkotyków. Często głosuje również za mniej brutalnymi środkami interwencji państwa w tę dziedzinę życia obywateli. Opozycja Paula w stosunku do wojny z narkotykami opiera się na zasadzie samostanowienia [własnej osoby] w powiązaniu z pragmatycznymi obawami o poboczne skutki wojny narkotykowej [w domyśle - podobne do skutków prohibicji alkoholowej]. Paul chce pójść najdalej ze wszystkich kandydatów w kwestii liberalizacji amerykańskiej polityki wobec wszystkich narkotyków.

Wolności osobiste: Sprzeciwia się aborcji, ale wszelkie regulacje w jej kwestii pozostawiłby w gestii poszczególnych stanów. Uznaje drugą poprawkę do konstytucji [prawo do posiadania broni] jako niezbędną zaporę na drodze państwa do tyranii, a także jako wyraz prawa do samoobrony. Sprzeciwia się regulacji handlu internetowego i komunikacji. Opowiedział się przeciwko ustawodawstwu mającemu na celu zakazanie gier online, opodatkowaniu handlu internetowego, obserwacji online przestępców seksualnych oraz przeciw prawu obligującemu dostawców usług internetowych do udzielania odpowiedzi na zapytania aparatu biurokratycznego  ("neutralność sieci").

Stanowisko Paula w większości kontrowersyjnych kwestii jest takie, że ich rozstrzygnięcie powinno należeć do poszczególnych stanów. Zgodnie z projektem ustawy Paula z 2005 roku zatytułowanym "We, The People" (pol. My, Naród) zabroniłby sądom federalnym procedowania w sprawach dotyczących aborcji, związków homoseksualnych, praktyk  seksualnych oraz ustanawiania religii.

Imigracja: Konsekwentnie wspiera silniejsze egzekwowanie prawa transgranicznego. Twierdzi, że nielegalni imigranci nadwyrężają instytucje publiczne w większym stopniu niż przyczyniają się do wzrostu gospodarczego kraju i opowiada się za pozbawieniem nielegalnych imigrantów dostępu do wszystkich instytucji użyteczności publicznej oraz za poprawką znoszącą tzw. zasadę prawa ziemi [prawo automatycznego nabywania obywatelstwa USA przez dziecko urodzone na ich terytorium]. Zakazałby finansowania ze środków publicznych hospitalizacji nielegalnych imigrantów, ale nie sprzeciwia się przejmowaniu tychże płatności przez organizacje charytatywne. Jego stosunek do imigracji wynika z zasady, że państwo opiekuńcze nie może współistnieć z otwartymi granicami. Głosował za ustawą o bezpiecznych granicach z 2006 roku (Secure Fence Act), ale powiedział John'owi Stossel'owi w owym czasie: "Była ustawa imigracyjna, która w nazwie miała zawarte słowo "ogrodzenie" (Fence), ale miało to służyć jedynie do ataku na instytucję amnestii. Nie lubię amnestii. Więc zagłosowałem za ta ustawą, choć nie lubię ogrodzeń. Nie sądzę, że za pomocą ogrodzenia można rozwiązać problem. Uważam to raczej za odrażające".

Edukacja: Popiera zakończenie wszystkich federalnych programów wsparcia i nadzoru edukacji. Z tego powodu sprzeciwia się bonom edukacyjnym, które umiejscowiłyby prywatne szkoły pod federalnym nadzorem. Wspiera ulgi podatkowe na oświatę. Z przemówienia wygłoszonego w 2003 roku w Kongresie: "Podstawowym powodem, dla którego zwolennicy rodzicielskiej kontroli edukacji powinni spoglądać na federalne programy bonów edukacyjnych z dużą dozą sceptycyzmu jest to, że bony są wytworem rządowym, a nie rynkowym. Bony są programem finansowanym przez podatników na rzecz określonej grupy dzieci, wybranej przez polityków i biurokratów. Dlatego federalny program bonów edukacyjnych popierany przez wielu konserwatystów jest niczym więcej niż sposobem finansowania z podatków programu opieki społecznej ustanawiającego prawo do nauki w szkołach prywatnych. Zatem w przypadku bonów, pojawiają się takie same wątpliwości natury konstytucyjnej i moralnej jak przy innych programach transferowych. Jednak zwolennicy bonów zastanawiają się dlaczego podatnicy z klasy średniej, którzy muszą wiele poświęcić, aby zapewnić prywatną edukację szkolną swoim dzieciom, opierają się przymusowi płacenia większych podatków w celu zapewnienia prywatnego, za to >>bezpłatnego<< kształcenia dla innego dziecka.?

Energia:  Zlikwidowałby Departament Energii (jako jeden z wielu departamentów rządowych). Sprzeciwia się podatkowi od dwutlenku węgla i dotacjom do etanolu. Nazywa energię jądrową "najbezpieczniejszą formą energii jaką dysponujemy."

Religijny? Baptysta. Cytowany przez Pittsburgh Tribune-Review Paul powiedział, że jemu i jego żonie "w miarę upływu czasu było coraz mniej po drodze z Kościołem Episkopalnym" i (dlatego) w późniejszym okresie zaczął uczęszczać do kościoła baptystów. Komitet kampanii wyborczej Paula nie odpowiada na pytania w tej sprawie, ani na żadne inne wnioski o udzielenie informacji. Można powiedzieć, że opozycja Paula w kwestii aborcji, kary śmierci i wojny jest niczym dodanie trzeciego zasady do prawa "podwójnego życia" promowaneego przez kardynała Johna O'Connora.

Strona kampanii wyborczej: RonPaul2012.com

Źródło: Reason.com

Tłumaczył: BungaBunga

 

Mitt Romney

Nazwisko: Mitt Romney (pełne: Willard Mitt Romney)

Data urodzenia: 12 marca 1947 (wspólnie z Lizą Minelli oraz Jackiem Kerouac?iem)

Pseudonimy: Wielokrotny Wybór, Million-Dollar

Doświadczenie: Syn byłego gubernatora Michigan George W. Romney?a. Ukończył Brigham Young w 1971 roku, a następnie zdobył dyplom z prawa i MBA (ang. Master of Business Administration, pol. Magisterskie Studia Menedżerskie) na Harvardzie. Zajmował się doradztwem w zakresie zarządzania w Bain & Company, gdzie ostatecznie został dyrektorem generalnym. W 1984 roku założył firmę private equity (inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym) Bain Capital, która zarządza obecnie około 65 miliardami dolarów w aktywach. W 1994 wystartował, jako republikański kandydat, w wyborach do senatu stanu Massachusetts, ale przegrał z Demokratą Tedem Kennedy?m. Pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Olimpijskich w Salt Lake City w 2002 roku. W 2002 roku został wybrany gubernatorem Massachusetts z ramienia Partii Republikańskiej, gdzie podpisał nowelizację ustawę o opiece zdrowotnej, która zakładała, że każdy człowiek jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego pod groźbą grzywny. W 2008 roku ubiegał się o republikańską nominację prezydencką, ale przegrał z senatorem Johnem McCainem.

Kompleksy: konsekwencja, normalna ludzka interakcja, opieka nad zwierzętami.

Wydatki/rozmiar rządu/reformy prawa: Twierdzi, że jeśli chodzi o wydatki, mniej znaczy więcej. ?Zamiast myśleć, w kwestii budżetu federalnego, jakie wydatki powinniśmy ciąć ? powinniśmy zadać sobie pytanie przeciwne: co powinniśmy zachować?? Mówi o konieczności powstrzymywania wydatków, nie tylko o  ?wydatkach celowych i pork barrel?, ale również o ?programach pomocowych i ich kosztach - tam są grube pieniądze.? Broni podejścia ?wymagaj i reguluj? w kwestii opieki zdrowotnej, pod którą się podpisywał jako gubernator Massachusetts, ale teraz stanowczo sprzeciwia się stosowaniu tego podejścia na poziomie federalnym jak zakłada to ObamaCare. Obiecał, że jako prezydent będzie wzywał do pełnego zniesienia zeszłorocznych zmian w systemie opieki zdrowotnej. Mówi, że popiera nieokreślony wariant reformy opieki medycznej Republikanina Rona Paula, który przekształci zasiłek w program wspomagający, ale podjął się również krytyki cięć w Medicare, zaproponowanych przez Obamę, mówiąc do seniorów na Florydzie: ?Znam tylko jedną osobę, która uszczupla środki Medicare. Jest to prezydent Stanów Zjednoczonych. Chodzi o 500 miliardów dolarów włożonych w ObamaCare, ale ja je zwrócę. To jest błędne. Więc kiedy widzicie swoich przyjaciół z banerami, które mówią, żeby trzymać ręcę precz od środków Medicare, wiedzcie, że mają całkowitą rację.?

Polityka gospodarcza: Jako były konsultant biznesowy i dyrektor generalny chce, żeby rząd federalny był ?szczupły?, jak profesjonalny biznes, z silną niechęcią do scentralizowanego działania: ?Za każdym razem, gdy mamy okazję wziąć coś od rządu federalnego i odesłać z powrotem do państwa, pamiętajmy, że to jest dobry kierunek? ? powiedział podczas czerwcowej debaty. ?A jeśli można pójść jeszcze dalej i odesłać to z powrotem do sektora prywatnego to jeszcze lepiej.? Uznaje za bardzo ważny podażowy punkt widzenia. W 2008 roku powiedział: ?Pierwsza lekcja z Reagonomiki? [ekonomia podażowa prowadzona w latach osiemdziesiątych przez Ronalda Raegana] jest taka, że zmniejszenie podatków to wzrost dla gospodarki?.

Polityka zagraniczna: Wierzy, że istnieją ?cztery główne strategie? w grze jaką jest dzisiejszy świat. Rosyjski autorytaryzm energetyczny, Chińska mieszanka komunizmu i dzikiego zachodu wolnej przedsiębiorczości, nihilizm Al-kaidy i terrorystów oraz silny, wolnorynkowy kapitalizm w Stanach Zjednoczonych. Zapewnia, że strategia USA zwycięża poprzez ?wzmacnianie naszych przyjaciół? oraz pomaganie innym w zwrocie ku nowoczesności. Utrzymuje, że USA mają islamskich sojuszników: ?Ludzie, którzy ostatecznie mogą pokonać radykalnych muzułmańskich bojowników jihadu to właśnie sami muzułmanie? ? powiedział w 2007 roku. Przyjmuje agresywne stanowisko wobec dyktatorów Ameryki Południowej. Argumentował  w 2007 roku, że Ameryka powinna kontynuować izolację Kuby i pracować nad tym, żeby amerykańscy sojusznicy robili to samo. Ogólnie ma nadzieję na ?politykę Ameryki Łacińskiej, która uwolni Kubę oraz wyeliminuje zagrożenie w postaci takich ludzi jak Hugo Chavez?.

Wojna z narkotykami: W 2007 powiedział, że trajektoria wojny z narkotykami jest ?rozczarowująca.? Faworyzuje wzrost anty-narkotykowego wsparcia oraz edukacji. ?Wydajemy bardzo dużo, aby zatrzymać wzrastającą liczbę narkotyków na całym świecie. Nie staramy się natomiast wystarczająco pomagać dzieciom, żeby nie decydowały się na próbowanie narkotyków.? Chce ?znacznie bardziej efektywnych działań marketingowych?, żeby dzieci unikały używania narkotyków. Ale nie chce ponownego przemyślenia kwestii wojny z narkotykami. Chcę ją wygrać. ?Mamy nie tylko kontynuować wojnę z narkotykami z punktu widzenia policji, ale również informować młodych ludzi o niebezpieczeństwach związanych z narkotykami?. Sprzeciwia się również medycznej marihuanie, twierdząc, że ?jest to początkowy narkotyk dla ludzi, którzy będą starać się uzależnić od nich dzieci.?

Wolności osobiste: Kiedyś napisał list do Partii Republikańskiej w Massachusetts, w którym zadeklarował: ?Musimy uczynił sprawę równości dla gejów i lesbijek ważną dla mainstreamu.? W tym roku powiedział, że jako prezydent będzie wspierał poprawkę do konstytucji rezerwującą możliwość zawarcia małżeństwa tylko dla jednego mężczyzny i jednej kobiety. Wspiera silne uprawnienia kontrolne rządu w celu zwalczania terroryzmu oraz chwali Patriot Act jako użyteczne narzędzie zbierania informacji. Mówi, że nie pochwala tortur, ale jest otwarty na ich eufemistyczne wersje: ?Popieram używanie twardych technik przesłuchań w sytuacji tykającej bomby? ? powiedział do głosujących w Iowa w 2007. Romney został skrytykowany w 2007 roku z powodu setek milionów jakie zarobił Marriott na sprzedaży pornografii swym hotelowym kleintom w czasie, gdy zasiadał w zarządzie hotelu. Marriott zaprzestał już tej praktyki.

Imigracja: Według Politico, Romney chciał, żeby Republikanie zajęli się reformą systemu imigracyjnego jeszcze wiosną 2012, czyli przed wkroczeniem kampanii na wysokie obroty. Powiedział także, że sprzeciwia się kompleksowej reformie przepisów imigracyjnych ze względu na ich złożoność i długotrwałość trwania takiego procesu. ?Patrzycie na przepisy, ale niektóre z nich przeminęły w ciągu kilku ostatnich lat? ? powiedział dla Fox News w kwietniu ? ?i rozmawiacie o ustawie, która ma kilka tysięcy stron albo i więcej. Uważam, że bardzo ciężko jest sobie z nią poradzi zarówno osobie, która ją czyta, wyraża o niej opinię, która ma nad nią zagłosować, jak i osobie, której życie jest przez nią regulowane.?

Edukacja: Romney mało wypowiada się na temat edukacji podczas obecnej kampanii, ale wcześniej wspierał szkoły czarterowe, wynikowe pensje dla nauczycieli oraz No Child Left Behind Act. W przemówieniu wygłoszonym w 2010 roku na corocznej konferencji z udziałem konserwatywnych aktywistów Romney obiecał, że ?szkolna odpowiedzialność, wybór szkoły oraz szkoły wirtualne będą priorytetami?. Zadeklarował wówczas również, że Ameryka potrzebuje ?żeby znów odpowiedzialnymi za szkołę stali się rodzice oraz nauczyciele, a nie tłuści prezesi związków zawodowych nauczycieli?.

Energia: Jeśli chodzi o kwestie związane z energią, to Romney lubi wszystkie jej źródła. Podczas swojej kampanii w 2007 roku ostrzegał, że Ameryka ?zużywa zbyt duże ilości ropy naftowej? i sugerował, że rozwiązaniem jest ?używanie alternatywnych źródeł energii takich jak biodiesel, etanol, energia jądrowa?, jak również ?wydobywanie większych ilości ropy na miejscu? oraz ?stanie się bardziej niezależnymi energetycznie? naciskając również za większą wydajnością. Jest za dopłatami do produkcji etanolu na bazie kukurydzy. Wiąże swój entuzjazm do różnych programów polityki energetycznej z obawami o autorytaryzm ropy naftowej. Romney powiedział w 2007, że USA powinno zakończyć swoją ?strategiczną wrażliwość na możliwość odcięcia od dostaw ropy przez takie kraje jak Iran, Rosja, czy Wenezuela.?

Religijny? Tak. W 1968 jako mormoński misjonarz wyjechał do Francji, gdzie uczestniczył jako kierowca w wypadku samochodowym, w którym zginęła żona przewodniczącego jego misji. Po wypadku młody Romney stał się współzarządzającym misją. Podczas kampanii na prezydencką nominację z ramienia Republikanów w 2008 roku Romney powiedział, że ?wolność wymaga religii tak samo jak religia wymaga wolności. Odsuwa się również od pomysłu, żeby kandydaci na stanowiska polityczne byli zobowiązani do bardzo szczegółowego dyskutowania na temat swoich wierzeń.  ?Są tacy, którzy chcieliby, żeby ich kandydat na prezydenta opisywał i wyjaśniał charakterystyczne doktryny swojego kościoła? ? powiedział ? ?W tym celu należałoby tak szczegółowych, religijnych testów zabronić w Konstytucji.? Żaden z kandydatów nie powinien stać się rzecznikiem swojej wiary.

Strona kampanii wyborczej: MittRomney.com

Źródło: Reason.com

Tłumaczył: MW

 

Newt Gingrich

Nazwisko: Newt Gingrich (pełne: Newton Leroy Gingrich)

Data urodzenia: 17 czerwca 1943 (wspólnie z Królem Edwardem I, M.C. Escherem, Barry?m Manilowem)

Pseudonimy: Profesor, Architekt, Pan Przewodniczący

Doświadczenie: Reprezentował 6-ty okręg Georgii w Kongresie w latach 1979-1999. Służył jako ?bat mniejszości? w 1989. Człowiek roku ?Timesa? w 1995, mówca w izbie w latach 1995-1999. Zaprojektował ?Umowę z Ameryką? (?Contract with America?; deklaracja Republikanów co do działań jakie zobowiązują się podjąć, gdy staną się większością w Kongresie) oraz ustawę impeachmentowi prezydenta Billa Clintona. Po tym jak Republikanie stracili pięć miejsc w 1998 w trakcie średniookresowych wyborów Gingrich zrezygnował z przemów i swojego miejsca, mówiąc kilku kolegom podczas konferencji: ?Jestem gotów przewodzić, ale nie jako reprezentant ludzi będących kanibalami?.

Kompleksy: wiara, 24-godzinny obieg w mediach, zbiórka funduszy, błyskotki.

Wydatki/rozmiar rządu/reformy prawa: Chciałby, aby rząd wydawał i robił mniej, lecz nie chciałby zrazić do siebie tych ludzi, na których te wydatki są przeznaczane (rządowa pomoc rolnikom, plan Paula Ryan?a pomocy zdrowotnej). Krytykując plan Ryan?a Gingrich powiedział: ?Sądzę, że tym czego chcesz jest system, w którym ludzie dobrowolnie migrują ku lepszym rozwiązaniom, lepszym opcjom, lecz byłoby to zbyt dużym skokiem?. Oponował przeciw Obamacare, lecz w 2005 roku dołączył do Senator Hillary Clinton w ?spotkaniach dotyczących propozycji wprowadzenia wymogu posiadania jakieś formy indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego?. W wywiadzie udzielonym Financial Times w 2010 roku podkreślił wagę utrzymania wydatków na obronę.

Polityka gospodarcza: Powiedział w sierpniu 2011 roku, że ?biurokratyczny socjalizm? paraliżuje amerykańskie firmy. Jako remedium an ten stan rzeczy zasugerował, iż ?Kongres powinien zawrócić ze swej drogi i rozpocząć ponownie od uchwalenia już pierwszego dnia odwołania ustawy Dodd-Frank, a drugiego ? wycofania ustawy Sarbanes-Oxley. Przeczytajcie jak najwięcej federalnych regulacji jak tylko możecie i wycofajcie je, aby pozwolić lokalnym samorządom i przedsiębiorcom wykonywać ich robotę.? Przemawiając w Ames, Iowa, ?nakłaniał, aby użyć biznesowych strategii zarządzania, które mogłyby polepszyć wydajność rządu?, takie jak ?korporacyjne programy wykrywania defraudacji?.

Polityka zagraniczna: Wierzy, że ?jesteśmy w stanie wojny z radykalnymi islamistami i tą wojnę przegrywamy? (pogląd jaki wyraził w filmie ?America at Risk?. Na temat wojny w Iraku powiedział w 2005 roku: ?Myślicie, że byłoby lepiej, gdybyśmy się od tego odcięli i uciekli, gdybyśmy pokazali światu, że się boimy i brak nam odwagi??. Zaś już w 2006 roku powiedział: ?To był nasz wielki błąd, że próbowaliśmy okupować ten kraj po czerwcu 2003 roku?. Po czym ponownie zrewidował swoje poglądy zaledwie kilka dni później podczas wystąpienia w Fox News: ?Nie jestem za przedwczesnym wyjściem z Iraku?. Gingrich ma równie ambiwalentny stosunek do obecności wojsk amerykańskich w Afganistanie: ?Myślę, że wiedział co czyni, zdawał sobie sprawę, że to podzieli jego własną partię. Musiało to wymagać znacznej odwagi?. W 2010 roku wygłosił pogląd, iż wojna w Afganistanie ?nie zmierza do dobrego zakończenia?. Podczas pierwszej tegorocznej republikańskiej debaty Gingrich przemówił słowami: ?Uważam, iż powinniśmy powiedzieć generałom, że chcemy dowiedzieć się jak najszybciej jak to możliwe wycofać się stamtąd jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo zaangażowanym tam oddziałom:. Dwa tygodnie później można już było usłyszeć z jego ust następujące słowa: ?Żaden z generałów nie rekomendował takiej szybkości odwrotu jakiej chciałby prezydent. Zaczynamy przegrywać w tym regionie?. Wspierał osądzenie terrorystów w cywilnych sądach, zanim się tego z tego wycofał. Wspierał ?libijską przygodę?, zanim się tego wyparł ?

Wojna z narkotykami: W 1995 roku argumentował, że USA powinny wprowadzić karę śmierci dla handlarzy narkotykowych, mówiąc: ?Importujesz handlowe ilości narkotyków do Stanów Zjednoczonych z zamiarem zniszczenia naszych dzieci, więc cię zabijemy.? (Kongres przyjął pewne prawa w duchu tej myśli w 1988 i 1994; Gingrich głosował za ich przyjęciem) w tym samym roku wsparł publicznie pomysł narodowego referendum w sprawie legalizacji narkotyków, ostrzejsze kary za posiadanie, zwiększenie minimalnych możliwych wyroków w sprawach związanych z narkotykami. Podczas wystąpienia w The O'Reilly Factor w 2009 roku powiedział, że USA powinny prowadzić politykę na wzór Singapuru, która zakłada wysokie kary dla sprzedawców i obowiązkowy odwyk dla każdego aresztowanego za posiadanie: ?Spróbowałbym użyć rehabilitacji, uczyniłbym ją obowiązkową. Uważam, że jako kraj mamy wszelkie żądać od naszych obywateli, aby porzucili nielegalną działalność, która finansowana jest -  zarówno w Afganistanie, Meksyku i Kolumbii ? przez ludzi niszczących w tych krajach cywilizację?. W latach 60-tych kilkukrotnie wypalił marihuanę.

Wolności osobiste: Sprzeciwia się gejowskim małżeństwom; w 2011 roku powiedział, że ostatnie polityczne zwycięstwa przedstawicieli społeczności LGBT pokazują, że Ameryka ?dryfuje w kierunku bałaganu i ? jak sądzę ? będzie bardzo, bardzo trudnym i bolesnym wysiłkiem, aby go zmieść z naszej drogi.? Przemawiając w 2006 roku zwymyśał Johna McCaina za skrócenie Pierwszej Poprawki poprzez ustawę reformującą, którą forsowały obydwie partie, oraz powiedział, że wojna z terroryzmem wymaga, aby Stany Zjednoczone ?wykorzystały każdą dostępną technologię jaką posiadają, aby przełamać ich zdolność korzystania z internetu, wolnego słowa, wyśledzić ludzi, którzy chcą nas pozabijać, rekrutujących kolejnych do swojej działalności.? W 2010 Gingrich ?przypadkowo? nazwał producenta filmów porno ?przedsiębiorcą roku? poprzez swój komitet ? ?Amerykańskie Rozwiązania dla Przyszłości Winnipeg?.

Imigracja: W 2006 roku Gingrich był autorem broszury dla Amerykańskiego Instytutu Przedsiębiorczości sugerującej ?inteligentna centroprawicowa koalicja byłaby jednocześnie za bezpieczeństwem i imigracją, za dokładnością w identyfikacji (włączając w to karty głosujących zawierające ich tożsamość oraz biometryczne wizy pracownicze) oraz patriotyczną integracją tych, którzy pragną stać się Amerykanami.? W 2010 roku proponował ?reformę krajowego systemu imigracji w taki sposób, aby legalnie przebywającym w USA stał się każdy pracujący?; sugestia ?nie była wołaniem o amnestię?. Podczas pierwszej w 2011 roku republikańskiej debaty prezydenckiej w New Hampshire powiedział ?Żaden poważny obywatel skupiony na rozwiązywaniu tego problemu nie powinien być zniewolony w ramach odpowiadania ?tak/nie?, kiedy jest pytany czy popiera całkowitą wyprzedaż bezpieczeństwa Ameryki, czy bezduszne wykopanie stąd 20 milionów ludzi.?

Edukacja: Gingrich w 2009 rokudołączył do Obamowskiego ?Wyścigu na szczyt? nazywając Sekretarz Departamentu Edukacji Arne Duncan ?prawdziwą innowatorską.? Powiedział, że ?Obama nie jest w stanei pojąć?, że więcej potrzeb musi zostać zaspokojonych. ?To nie chodzi tylko o Kongres,? ? mówił ? ?tu chodzi też o zarządy szkół, rady miast, legislatury stanowe, gubernatorstwa.? Powiedział, że Duncan i Obama są ?pełni szacunku? dla związków zawodowych nauczycieli i ?bardziej oddani pracy wewnątrz, niż ja byłbym?. Zapowiedział w czerwcu 2011 roku, że jednym z jego pierwszych aktów jako prezydenta byłoby rozporządzenie wprowadzające w życie egzekwowanie dziesiątej poprawki do konstytucji, co ?przywróciłoby większość z obowiązków obecnie sprawowanych przez Departament Edukacji z powrotem poszczególnym stanom, lokalnym społecznościom oraz obywatelom.?

Energia: Gingrich popiera subsydiowanie produkcji etanolu i oskarzył ?duże miasta? i ?wielkomiejskie gazety? o próby oczerniania farmerów, którzy z nich korzystają. Jest również zwolennikiem subsydiowania paliw kopalnych oraz powiedział w 2010 roku, że ?reżim tańszej energii jest niezbędny krajowi.? Wsparł w 2007 handel energią, po czym skrytykował jego w 2009.

Religijny? Tak. Wychowany jako luteranin, wybrał bycie baptystą, lecz pod wpływem trzeciej żony ? Callisty Bisek, pracownicy Capitol Hill - nawrócił się na katolicyzm. Wyprodukował film zatytułowany ?Ponowne odkrywanie Boga w Ameryce?. Powiedział, że Ronald Reagan miał ?klucz do zrozumienia, że można pokonać komunizm na płaszczyźnie kulturowym, że krzyż pokonując radziecki emblemat ostatecznie pokona ateizm.? Nazwał prezydenta Obamę i obecnych członków Kongresy z ramienia Partii Demokratycznej ?świeckimi socjalistami.?  Martwi się, że gdy jego wnuczkowie będą w jego wieku ?będą żyć w świeckim, ateistycznym państwie, potencjalnie zdominowanym przez radykalnych islamistów i ludzi niewiedzących co oznacza bycie prawdziwym Amerykaninem.?

Strona kampanii wyborczej: Newt.org

Źródło: Reason.com

Tłumaczył: Konrad Domowicz

 

Rick Santorum

Nazwisko: Rick Santorum (pełne: Richard John Santorum)

Data urodzenia:  10 maja 1958 (wspólnie z: Bono, Young MC, Jerome Williams)

Pseudonimy: Nagana, Ol' Man-on-Dog, Pienista Mikstura

Doświadczenie: W latach 1991-1995 członek Izby Reprezentantów USA z 18-tego okręgu stanu Pensylwania. Następnie Senator od 1995 do 2007 roku. Po przegranej w ostatnich wyborach o 18 punktów procentowych, wstąpił do kancelarii Eckert Seamans Cherin i Mellott, LLC.

Wydatki/rozmiar rządu/reformy prawa: Od dawna wspiera reformy ubezpieczeń społecznych. Santorum poparł ideę osobistych kont emerytalnych, mówiąc, że jedyną alternatywą jest "podniesienie podatków lub obcięcie świadczeń socjalnych albo podniesienie wieku emerytalnego." Narzekał również na ogólny poziom wydatków publicznych, twierdząc, że "jesteśmy w poważnym kryzysie i jest to kryzys wydatków."  Jednak, amerykańska organizacja, propagująca wolność gospodarczą - Club for Growth - zarzucała mu, że podczas sprawowania urzędu: "jest nękany przez nawyki rozdętych wydatków, które Republikanie przyjęli w czasach administracji prezydenta Busha, tj w latach 2001-2006". Był zdecydowanym zwolennikiem dopłat do produktów mlecznych, głosował za częścią "D" programu Medicare i ustawą o autostradach z 2005 roku oraz był odpowiedzialny za całą masę wydatków celowych. Zarówno w trakcie sprawowania urzędu jak i poza nim jego poparcie dla cięcia wydatków (zdecydowanie) przygasa, kiedy w grę wchodzi budżet wojskowy.

Polityka gospodarcza: Santorum wzywa do obniżania podatków, uchylenia ustaw Dodd-Frank i Sarbanes-Oxley i zniesienia niektórych przepisów dotyczących instytucji takich jak EPA, FDA i NLRB. Potępił także dofinansowanie banków i przemysłu samochodowego ze środków publicznych oraz pakiet stymulacyjny z 2009 r. Tu ponownie pojawiają się rozbieżności między dzisiejszą retoryką Santorum i tym, co robił jako urzędnik państwowy. Santorum głosował za ustawą Sarbanes-Oxley, którą teraz chciałby uchylić. Poparł także zwiększające taryfy celne na import stali i był uczestnikiem projektu korporacyjnego GOP pod nazwą "Street K?. Po początkowym opozycji do programu, stał się wielkim propagatorem AmeriCorps.

Polityka zagraniczna: Na stronie internetowej poświęconej jego kampanii wyborczej Santorum stwierdza, iż "odmawia używania nazwy Wojna z Terroryzmem, ponieważ podobnie jak w przypadku Blitzkriegu, terror (czyli sianie strachu) jest tylko taktyką. Rick uważa, że przywódcy muszą być szczerzy w stosunku do narodu amerykańskiego i powinni nazwać tę wojnę po imieniu, czyli Wojną z Radykalnym Islamem". Santorum zdecydowanie popiera wojnę w Iraku, a w sierpniowej debacie prezydenckiej surowo skrytykował stanowisko Rona Paula w kwestii Iranu, twierdząc, że "Iran jest krajem, pozostającym w stanie wojny przeciwko nam (tzn. USA) od 1979 roku." Santorum uważa, że USA powinny włączyć się w konflikt w Syrii, i skrytykował prezydenta za niezdecydowanie w obliczu wydarzeń w Libii. W czerwcu powiedział: "Musimy być bardziej skoncentrowani na odniesieniu sukcesu w Afganistanie, zamiast na wycofywaniu wojsk z powodów politycznych."

Wojna z narkotykami: Santorum przyznał się do palenia marihuany w szkole, co w chwili obecnej nie przeszkadza mu we wspieraniu wojny z narkotykami.

Wolności osobiste: "Prawo odzwierciedla zbiorową moralności naszego narodu" - powiedział Santorum. "Pomysł, że ludzie mogą robić, co im się żywnie podoba tak długo, jak nie szkodzą innym , nie jest zgodny z wizją wolności naszych Ojców Założycieli?. Santorum bronił restrykcyjnego prawa dotyczącego sodomii i potępił wyrok Sądu Najwyższego w sprawie Griswold vs Connecticut z 1966 roku, który wskazywał na prawo do prywatności zawarte w Konstytucji. Przystąpił do krucjaty Hillary Clinton przeciwko brutalności w grach wideo, używał przepisów dotyczących finansowania kampanii wyborczych by grozić krytykom wolności słowa i opowiada się za ściganiem pornografii. Zaciekły przeciwnik małżeństw homoseksualnych, w 2003 roku powiedział Associated Press, że "w żadnym społeczeństwie definicja małżeństwa - z tego, co wiem - nigdy nie zawierała pojęcia homoseksualizmu. Nie chodzi o czepianie się homoseksualizmu. To jednak nie to samo, co pedofilia, zoofilia, czy podobne przypadki". W tym samym wywiadzie uderzył w nutę federalizmu, mówiąc: "Jeśli Nowy Jork nie chce ustaw o sodomii, jeśli jego mieszkańcy chcą aborcji, to w porządku. To znaczy, ja się z tym nie zgadzam, ale to ich prawo." Niedawno jednak ostrzegał przed "amokiem w wyścigu do 10-tej poprawki", w szczególności wskazując małżeństwa homoseksualne jako obszar, w którym "prawa moralne"  powinny być atutem decentralizacji.

Imigracja: Santorum wspiera idee muru granicznego, wzmocnienia straży granicznej, "tymczasowego zwiększenia obecności naszej Gwardii Narodowej na granicy" i uczynienia z angielskiego oficjalnego języka narodowego.

Edukacja: Santorum ma długą historię wspierania swobodnego wyboru szkoły. Ale niezbyt wielkiego wyboru:  ma on również na swoim koncie historię wspierania krajowych standardów kształcenia. W 2001 roku głosował za ustawą ?No Child Left Behind.?

Energia:  Santorum popiera kompleksową strategię energetyczną, mającą na celu "postęp nie tylko w dziedzinie niezależności energetycznej, ale również bezpieczeństwa energetycznego". Obecnie podkreśla deregulacyjne aspekty tego programu - chce "zmniejszyć bariery regulacyjne, które utrudniają funkcjonowanie przemysłu naftowego, gazowego i węglowego", ale i w tym przypadku legitymuje się zmienną historią poparcia dla dopłat energetycznych. W 2008 roku zaapelował do Waszyngtonu o "wprowadzenie przepisów nakazujących, aby wszystkie samochody sprzedawane w Stanach Zjednoczonych...były pojazdami typu flex-fuel, czyli powinny być w stanie jeździć na mieszance, składającej się z 85 procent etanolu i 15 procent benzyny?.

Religijny? Bardzo. Katolik, który chętnie łączy wiarę z polityką. Santorum powiedział, że jest "przerażony" poparciem Johna F. Kennedy'ego dla "Ameryki, gdzie panuje całkowity rozdział kościoła od państwa", nazywając ów komentarz "radykalną deklaracją", która wyrządziła "wielkie szkody." Twierdzi również, że Ojcowie Założyciele wierzyli, iż religia jest "nie tylko istotnym elementem, ale esencją cywilizacji i inspiracją dla kultury". Kiedyś oświadczył w publicznym radio: "Jeśli Darwin ma rację, to zbudowałem moje życie wokół iluzji. O ile jesteśmy dziełem ewolucji, to nie obowiązują nas żadne nakazy moralne.?

Strona kampanii wyborczej: Santorum.com

Źródło: Reason.com

Tłumaczył: BungaBunga

 

Rick Perry

Nazwisko: Rick Perry

Data urodzenia: 4 marca 1950

Przezwiska: Gubernator, Egzekutor, Szanowany Orli Skaut (EagleScout)

Doświadczenie: Służył w US Air Force w latach 1972-1977, gdzie latał samolotem taktycznym C-130, został honorowo zwolniony w stopniu kapitana. Służył trzy kadencje w parlamencie Teksasu, od 1984 roku. Początkowo jako Demokrata, potem w 1989 roku zmianił partię na republikańską. Był głównym teksańskim organizatorem kampanii prezydenckiej Ala Gore?a w 1988r. ?Doszedłem do siebie? ? mówi teraz.  W 2000 roku został gubernatorem Teksasu, po tym jak George W. Bush został wybrany na prezydenta. Jest najdłużej sprawującym urząd gubernatorem w historii Teksasu.

Wydatki/rozmiar rządu/reformy prawa: Jego najnowsza książka ?FedUp! Our Fight to Save America from Washington?  podnosi temat agresywnego zmniejszenia rozmiaru rządu federalnego i przekazania większej władzy poszczególnym stanom.  ? Chcę aby ta książka wsparła ogólnokrajową debatę na temat właściwej roli rządu w naszym życiu? ? napisał Perry. Ale redukcja władzy federalnej nie dotyczy wydatków na obronę, jak mówi Perry, taka opcja ?nie wchodzi w rachubę? w jakiejkolwiek dyskusji o cięciu wydatków. I chociaż książka ?FedUp!? podnosi problem utrzymania  i zgodności z konstytucją Systemu Ubezpieczeń Społecznych (Social Security), który  Perry porównał do ?nielegalnej piramidy finansowej?, to rzecznik kampanii Perry?ego Ray Sullivan powiedział niedawno dziennikowi The Wall Street Journal, że ?FedUp!? ?nie był napisany w jakikolwiek sposób jako plan kampanii prezydenckiej w 2012 roku lub jako manifest?.  Jako kandydat, Perry ? chce utrzymać korzyści dla obecnych emerytów i chronić tych zbliżających się do wieku emerytalnego?- powiedział Sullivan.

Polityka gospodarcza: Perry popiera niskie podatki i ?przewidywalny klimat dla regulacji?. Twierdzi, że sprzeciwia się rządowym planom ratunkowym i wydatkom stymulującym, lecz historia jego wypowiedzi mówi nam, że to bardziej skomplikowane. ?Wezwanie do pieniężnej stymulacji gospodarki i zajmowanie się konsekwencjami później jest dla mnie dość kłopotliwe? ? powiedział Houston Chronicle. Później, w liście do prezydenta Obamy, podkreślił swój ?werbalny sprzeciw? wobec stymulacji, mówiąc, że ?obciąży ona przyszłe pokolenia niespotykanym poziomem zadłużenia.? W tym samym liście wyraził jednak zgodę na podjęcie środków stymulacyjnych, obiecując mieszkańcom, że jeśli plan zostanie uchwalony ?będzie dążył do upewnienia się, że obywatele otrzymają sprawiedliwy udział.? Porównał walkę przeciwko nadmiernej regulacji i nadmiernemu opodatkowaniu do Ruchu Praw Obywatelskich (Civil Rights Movement).

Polityka zagraniczna: Perry uważa Izrael za "jednego z naszych największych partnerów w wojnie z terrorem" i wierzy, że polityka Prezydenta Obamy na Środkowym Wschodzie jest ?błędna?. Wezwał Departament Sprawiedliwości do ścigania wszystkich Amerykanów, którzy brali udział we flotylli w Strefie Gazy. Źródło, które uczestniczyło w spotkaniu Perry?ego i  ? byłego pracownika Departamentu Obrony w administracji George?a W. Busha ? Daniela Blumenthala mówi National Review, że Perry ?w pełni rozumie wyjątkową i niepowtarzalną rolę jaką USA odgrywa w świecie? i nie zgadza się z ?neo-izolacjonizmem, którego można się spodziewać po pewnych ludziach związanych z Tea Party.? W książce ?FedUp!? Perry cytuje ?pojawienie się nowych potęg gospodarczych i militarnych w Chinach i Indiach, a także Rosji, która jest coraz bardziej agresywna i kłopotliwa" jako dowód, że USA muszą zwiększyć wydatki na cele wojskowe.

Wojna z narkotykami: Perry, jako zdeklarowany bojownik przeciwko narkotykom, powiedział MSNBC w zeszłym roku, że prezydent powinien rozważyć wysłanie żołnierzy USA do Meksyku do walki z kartelami narkotykowymi. ?Myślę, że musimy użyć wszystkich aspektów egzekwowania prawa, które mamy, łącznie z wojskiem? ? powiedział Perry. ?Musimy zaangażować wszelkie dostępne środki, aby usunąć tych ludzi poza nasze granice i chronić życie amerykanów.? W 2001 roku podpisał rezolucję Stowarzyszenia Zachodnich Gubernatorów  na temat polityki antynarkotykowej, w której napisano ?stany, nie rząd federalny, są w najlepszej sytuacji aby zrozumieć mnóstwo problemów związanych z narkotykami, stojących przed obywatelami, i inicjować  oraz wdrażać strategie, które będą zwalczać problem uzależnień, przed jakim stoją społeczności obywateli?.

Wolności osobiste: ?Nasi przyjaciele w Nowym Jorku sześć tygodni temu uchwalili statut, który stwierdza, że małżeństwo może zaistnieć pomiędzy dwoma osobami tej samej płci i wiesz co, to jest Nowy Jork, to jest ich sprawa, to wobec mnie w porządku, to jest ich wybór? ? powiedział Perry 22 lipca 2011 roku. ?Jeśli wierzysz w 10 poprawkę do Konstytucji, nie wtrącaj się w ich interesy?. Ale sześć dni później Perry powiedział Tony Perkins z Komisji Badań nad Rodziną: ?chyba trzeba było dodać kilka słów po tym: >>to wobec mnie w porządku<<. Oczywiście małżeństwa homoseksualne nie są dla mnie w porządku?. Perry powiedział do Perkins, że popiera poprawkę do  Konstytucji brzmiącą ?małżeństwo w Stanach Zjednoczonych składa się tylko ze związku kobiety i mężczyzny.? Perry popiera podobną poprawkę delegalizującą aborcję we wszystkich 50 stanach, nawet tych, w których wyborcy woleliby zachować tą praktykę legalną.

Imigracja: ?Rząd federalny zawodzi nas w każdym aspekcie polityki imigracyjnej? ? pisze Perry w książce ?FedUp!?, chociaż wcale nie uważa że stany radzą sobie znacznie lepiej. ?Mam obawy co do części ustaw uchwalonych w Arizonie? ? mówi w odpowiedzi na przegłosowanie ustawy SB 1070. ?Na przykład niektóre przepisy prawa przekształcają organy ścigania w urzędników imigracyjnych, zobowiązując je do określenia statusu imigracyjnego podczas wszelkich kontaktów prawnych z podejrzanym cudzoziemcem, odsuwając je od obowiązków egzekwowania prawa, które są niezbędne do utrzymania bezpieczeństwa obywateli.? Perry podpisał również przepisy dające prawo do bezpłatnego studiowania na stanowych uczelniach dzieciom nielegalnych imigrantów stwierdzając: ?Karanie tych młodych Teksańczyków za uczynki ich rodziców nie jest tym czym Ameryka zawsze była.?

Edukacja: Sprzeciwia się zaangażowaniu rządu federalnego w edukację. ?Godna pochwały polityka na szczeblu lokalnym nie jest odpowiednia (mniej konstytucyjna) na szczeblu federalnym? ? pisze w ?FedUp!?. Jako gubernator Perry nadzorował 43-procentowy wzrost wydatków publicznych na edukację w stanie Texas. Uważa, że zarówno kreacjonizm jak i ewolucja powinny być nauczane w szkołach publicznych, ponieważ uczniowie są ?wystarczająco inteligentni aby domyślić się, który pogląd jest prawdziwy.? Ewolucja jest ?teorią, do której można sięgnąć?, ale ?zawiera pewne luki?.

Energia: ?Nasza siła w produkcji petrochemicznej i rafinacji stawia nas na celowniku EPA (Agencja Ochrony Środowiska), której polityka >>jeden rozmiar dla wszystkich<< może poważnie zaszkodzić naszemu sektorowi energetycznemu? ? oświadczył Perry w 2009 roku  w swoim oświadczeniu ?State of the State?. W 2010 r. podpisał deklarację ?Nie dla podatków klimatycznych?, w której stwierdza: ?Zobowiązuję się wobec podatników mojego stanu, że będę przeciwny jakiejkolwiek zmianie w prawie związanej ze zmianą klimatu, która obejmuje wzrost dochodów budżetowych netto,? W 2009 roku poparł dotację w wysokości 5000$ na zakup hybrydowych pojazdów elektrycznych przez mieszkańców Teksasu.

Religia: Przez całe życie metodysta, sam deklarujący się jako ?człowiek wiary?. Jako gubernator opowiadał się za wprowadzeniem religii z powrotem do życia publicznego ? zamówił nawet wystawę z 10 przykazaniami przed budynkiem kongresu stanowego w Austin. ?Czy jest coś bardziej fundamentalnego dla powstania tego narodu, niż prawo do >>swobodnego praktykowania religii<< zagwarantowane w pierwszej poprawce do konstytucji?? ? napisał Perry w ?FedUp! Our Fight to Save America from Washington?.

Strona kampanii wyborczej: RickPerry.org

Źródło: Reason.com

Tłumaczył: Mikosis

19 stycznia 2012 roku Rick Perry zrezygnował z ubiegania się o republikańską nominację wycofując się tym samym z prawyborów.

 

Jon Huntsman

Nazwisko: Jon Huntsman (pełne: Jon Meade Huntsman, Jr)

Data urodzenia: 26 marca 1960 r.

Pseudonim: Junior

Doświadczenie:  Miliarder i potomek rodziny, która posiada duży udział w globalnej firmy chemicznej Huntsman Corp. Ma tytuł licencjata w polityce międzynarodowej zdobyty na Uniwersytecie Pensylwanii w roku 1987. Pracował jako asystent w Białym Domu za prezydentury Ronalda Reagana. Był też ambasadorem USA w Singapurze  w latach 1992-1993. Był zastępcą  przedstawiciela handlowego USA w 2001 roku. Przez dwie kadencje pełnił funkcję gubernatora Utah - od 2005 do 2009. Utrzymuje, że w tym czasie obniżki podatków w tym stanie zatrzymały w kieszeniach podatników ponad 400 milionów dolarów. W 2009 roku zrezygnował z funkcji gubernatora, aby pełnić rolę ambasadora USA w Chinach, na którą został mianowany przez obecnego prezydenta USA ? Baracka Obamę.  Żonaty, ma  siedmioro dzieci, z których dwie zostały adoptowane. Kiedy był nastolatkiem grał prog-rock jako klawiszowiec w zespole o nazwie "Stwórca".

Ciekawostki: Na Twitterze napisał: "Aby było jasne - wierzę w ewolucję i ufam naukowcom, jeśli chodzi o temat globalnego ocieplenia. Nazwijcie mnie szalonym.? ?Nie koniecznie ufa? swoim rywalom do nominacji z ramienia Partii Republikańskiej. Doznał upokorzenia kiedy ugryzła go koza podczas wiecu w New Hampshire w październiku zeszłego roku.

Wydatki/rozmiar rządu/reformy prawa:  Jako gubernator obniżył podatki o 400 milionów dolarów, ale Klub na Rzecz Wzrostu Gospodarczego, który daje mu "A" w sprawie podatków daje mu "F" na wydatki. Dlaczego? Bo "zaproponował roczne podwyżki średnich wydatków o blisko sześć procent w czasie rzeczywistym na mieszkańca, co znacznie przewyższa wzrost dochodów osobistych w Utah, i czyni go jednym z najwięcej  wydających spośród gubernatorów." Powiedział w czerwcu, że "jeśli nic się nie zmieni, to w mniej niż dziesięć lat każdy dolar od federalnych dochodów pójdzie na pokrycie kosztów Medicare, ubezpieczeń społecznych i odsetek dla naszego długu?. Być może jest to lekka przesada. W sierpniu najwyraźniej wsparł pomysł neutralnego podatku liniowego. Na temat polityki zdrowotnej powiedział podczas debaty gubernatorskiej w 2008 roku: "Myślę, że każdy ma prawo do opieki zdrowotnej, i myślę, że nie robimy wystarczająco pod tym względem." Teraz, mówi: "Gdybym miał możliwość uchylenia [ObamaCare ], to bym to zrobił.? Jest zwolennikiem zezwolenia poszczególnym stanom na eksperymentowanie nad metodami opieki zdrowotnej nad obywatelami i jako gubernator rozważał przywrócenie mieszkańcom możliwości wykupywania całościowych ubezpieczeń zdrowotnych. Mówi, że gdyby był w Kongresie, głosowałby za reformą Medicare proponowaną przez kongresmena Paula Ryana. Nie ma jasnego stanowiska na temat reformy systemu ubezpieczeń społecznych. Powiedział w sierpniu "Niektórzy ludzie mówią, że Medicare jest święte, ubezpieczenia społeczne są święte. Wojsko. B.S. Musimy wyłożyć karty na stół. Trzeba to wszystko przeanalizować, zbadać jak najdokładniej." Jako gubernator Utah skorzystał z funuszy stymulacyjnych (stimulus funds), tłumacząc się w maju 2011 w wywiadzie dla telewizji ABC: "Ostatecznie każdy gubernator wziął te fundusze." Odmówił podpisania American Tax Reform Pledge, ale opowiada się za poprawką do Konstytucji zmuszającą tworzenia co roku budżetu zrównoważonego.

Polityka gospodarcza: Podczas debaty kandydatów w Iowa, powiedział: "Powiem wam o prawdziwym problemie. Jeśli chcesz zbudować zakład, w Stanach Zjednoczonych, nie możesz tego zrobić, bo regulacyjny terror z EPA ci na to nie pozwoli." Dodał, że "musimy stworzyć bardziej konkurencyjne środowisko, najlepiej poprzez prawdziwą reformę podatkową, która umożliwiłaby naszym przedsiębiorcom i ich przedsiębiorstwom zwiększenie  i poszerzenie bazy gospodarczą i tworzenie nowych miejsc pracy." Dodał: "Jestem jedynym kandydatem, który stał się za, razem z Przewodniczącym  Izby Reprezentantów Boehnerem, sprawą sprzeciwienia się niespłacaniu długów. Wiem, że jestem trochę inny niż wszyscy inni kandydaci pod tym względem .... Narodu nigdy nie powinien nie regulować swoich zobowiązań ". Chce zmniejszyć podatkowe obciążenie firm do 25 procent.

Polityka zagraniczna: Jako były ambasador i negocjator umów handlowych, Huntsman prawdopodobnie ma najlepsze  doświadczenie na temat  polityki zagranicznej wśród kandydatów ubiegających się o nominację republikańską. W czerwcu Huntsman mówił. "Musimy równie mocno jak inne kraje dążyć do porozumień o wolnym handlu". Podkreśla, że 95 procent światowych klientów mieszka poza granicami USA i uważa za błędne przekonanie, ?że możemy się rozwijać jedynie poprzez sprzedaż i kupno tylko między sobą, poprzez handel wewnętrzny." Huntsman był od początku przeciwny interwencji w Libii. Powiedział w czerwcu, że przyspieszyłby wycofanie wojsk z Afganistanu. W sierpniu, dodał: "Nie potrzebujemy 100 tysięcy żołnierzy w Afganistanie. To nie powinno być pole doświadczalne dla budowania naszych narodów więzi. Czas, aby nasi żołnierze wrócili do domu."

Wojna z narkotykami: Jako gubernator Huntsman rozszerzył sądy narkotykowe Utah jako alternatywa dla więzienia za przestępstwa narkotykowe. Poparł program (wart 1.5 milliona dolarow) pomocy w leczeniu kobiet uzależnionych od metforminy oraz (wart 2 miliony dolarów) program zwiększania świadomośi mieszkańców stanu na temat zagrożeń wynikłych z zażywania tego narkotyku. Jako gubernator nie zrobił nic ,aby zalegalizować marihuanę, choćby w celach leczniczych. Jednakże zapytany w lipcu przez przedstawiciela NORML czy jako prezydent ścigałby producentów i przedawców marihuany nawet w stanach, gdzie jest to legalne,  odpowiedział: "Chciałbym zostawić tą sprawę poszczególnym stanom".

Wolności osobiste: W czasie kampanii na gubernatora w 2004 poparł ??zatwierdzenie zmian w  konstytucji stanu Utah zakazających zarówno małżeństw homoseksualne jak i związków cywilnych. Mimo tego w 2008 roku jako gubernator podpisał ustawę, która umożliwiła lokalnym samorządom w stanie Utah tworzenie ekwiwalentów krajowych rejestrów partnerstw homoseksualnych. W 2009 roku poparł otwarcie związki cywilne dla par homoseksualnych. Stwierdził w maju 2011: ?Myślę, że w przypadku związków cywilnych jest to kwestia sprawiedliwości. Wierzę w tradycyjne małżeństwa. Ale myślę że możemy coś robić, jeśli chodzi o sprawiedliwość i równość.? Nie chce podnosić sprawóc związków homoseksualnych do rangi federalnej i jest za Defense of Marriage Act (Ustawa Broniącą Tradycyjne Małżeństwa). Popiera poprawkę do Konstytucji broniącą życie poczęte (tzw. Right to Life Amendment). Odmówił podpisania  "przysięgi małżeńską" organizacji The Family Leader. Chce zmniejszyć uprawnienia związków zawodowych. Jako gubernator wypowiadał się za  wprowadzeniem limitów na finansowanie kampanii wyborczych.

Imigracja: Od dawna popiera pomysł, aby stan opłacał czesne za dzieci nielegalnych imigrantów, których na to nie stać. W  maju 2011 powiedział: "Nie wierzę w karanie młodszego pokolenia przekraczającego nasze granice, oni nie mieli niczego do powiedzenia co do tej podróży i celu. Oni chcą się zintegrować z amerykańskim systemem. Jeśli ci ludzie są gotowi ciężko pracować  i zrobić co zrobione być musi, to myślę, że jeśli pomożemy im w zapłaceniu za studia, to sprawi, że będą się integrować z systemem i że ostatecznie przyczynią się do rozwoju naszej gospodarki." Na oficjalnym blogu kampanii jest napisane "priorytetem Jona, zanim bierze on pod uwagę reformę systemu imigracyjnego, jest zabezpieczenie południowej granicy z Meksykiem raz na zawsze." Na CNN w sierpniu, kiedy pytano go czy chce  tworzyć drogę do obywatelstwa dla 12 000 000 [nieoficjanlie szacuję się tą liczbe na 20 milion] nielegalnych imigrantów, odpowiedział: "To co mam na myśli to byłaby swego rodzaju ścieżka legislacyjna, który pozwalałaby po jej przebycie na trochę bezpieczniej lepsze samopoczucie w tym kraju."

Edukacja: W 2005 roku podpisał przepisy, które unieważniały niektóre punkty No Child Left Behind Act, aby to prawo było bardziej przychylne stanowi Utah.. W debacie w Iowa kandydat powiedział: "No Child Left Behind nie działa w tym kraju. To powinno być zlikwidowane. Musimy podjąć edukację na poziomie lokalnym (oklaski), w którym rodzice i lokalni wybrani urzędnicy są w stanie sami określić przeznaczenie szkół i zasady ich funksjonowania. To właśnie lokalni urzędnicy i rodzice pragną jak najbardziej aby ich szkoły doznawały sukcesu. Musimy mieć więcej wyboru.  Potrzebujemy więcej technologii w szkołach."

Energia: Jako gubernator Utah był głównym architektem Western Climate Initiative - regionalnego program w tzw.  Systemie ?cap-and-trade?. Na dodatek, w 2007 roku, wziął udział w reklamie telewizyjnej z gubernatorami Schwarzeneggerem (California) i Schweitzer (Montana) sponsorowanej przez Environmental Defense (pol. obrona środowiska) wzywającej Kongres do zatwierdzenia przepisów cap-and-trade. Teraz mówi, że warunki ekonomiczne zmieniły się i nie jest to jużistotne. Mówi, że rozwiązanie problemu ?globalnego ocieplenia? musi być międzynarodowym kompromisem i zawierać kraje, które są głównym źródłem dużych emisji zanieczyszczeń, takie jak Chiny i Indie. W lipcu dodał, że chce by "niezależność energetyczna stała się ważnym tematem i że trzeba zakonczyć heroiniczne uzależnianie się od importowanej ropy. W listopadzie powiedział, że chce żeby Federalna Komisja Handlu  zbadała "monopol ropy naftowej", nie wymienił jednak nazw konkretnych firm. Nie uważa, że aktualne technologie wykorzystania słońca i wiatru jako energii są praktyczne, a więc wskazuje na obfite zapasy gazu ziemnego jako przejściowe paliwo. "W chwili Partia Republikańska staje się partią antynauckową, mamy ogromny problem." powiedział w ABC This Week w sierpniu. W czerwcu powiedział: "Nie wierzę w dotacje na wspieranie kukurydzy, soi i etanolu . W listopadzie, podczas kampanii w New Hampshire, ogłosił swój plan energetyczny, który miałby wyeliminować wszystkie dotacje dla energetyki ? czyli dla ropy naftowej, gazu ziemnego, energii wiatrowej lub energii pozyskanej z promieni słonecznych - i zastąpić je inwestycjami w "podstawowe badania, które doprowadzą do technologii energii jutra." W styczniu zeszłego roku, gdy pełnił jeszcze obowiązki ambasadora w Chinach, na konferencji o czystej energii zauważył, że możliwość wykorzystania produkcji energii nuklearnej poprzez użycie nowych metod wypycha znane już od 60 lat tradycyjne reaktory czyniąc je między innymi niewymagającymi doładowania nowym paliwem.

Religia:  Członek Kościoła Świętych w Dniach Ostatnich (mormonów). Jako młody człowiek pracował przez dwa lata jako misjonarz mormonów na Tajwanie. W wywiadzie udzielonym Georgowi Stephanopoulos?owi dla ABC News powiedział: "Wierzę w Boga. Jestem dobrym chrześcijaninem. Jestem bardzo dumny z mojego dziedzictwa mormona. Jestem mormonem." W czerwcu Newsweek doniósł: ?bardziej umiarkowany Huntsman tymczasem wielokrotnie odwraca uwagę od swoich mormońskich korzeni, w grudniu powiedział, że kwestie religijne >>nie mają znaczenia<< i że kościelne LDS nie monopolu na jego życie duchowe.? On i jego żona "czerpią z wielu źródeł inspiracji" ? powiedział - "Byłem wychowywany jako mormon. Mary Kaye [żona] wychowała się w episkopalnej rodzinie, nasze dzieci poszły do ??szkoły katolickiej. Poszedłem do szkoły luterańskiej dorastając jako młody człowiek w Los Angeles. Mam [adoptowaną] córkę z Indii, która ma bardzo wyraźną tradycję hinduską, który będziemy obchodzić podczas Diwali. Więc wszystkie religie wiążą się razem.? Podczas debaty w Iowa żartował z gubernatora Ricka Perry?ego, który w Teksasie zastosował dni przeznaczone na modlitwę, mówiąc: "Kiedy modli się, mam nadzieję, że modli się za wszystkich kandydatów na tym etapie."

Strona kampanii wyborczej: Jon2012.com

Źródło: Reason.com

Tłumaczył: Krzysztof Lesiak

16 stycznia 2012 roku Jon Huntsman zrezygnował z ubiegania się o republikańską nominację wycofując się tym samym z prawyborów.

 

Michelle Bachman

Michelle Marie Bachmann urodziła się 6 kwietnia 1956 r. w Waterloo w stanie Iowa. Wychowała się w rodzinie Demokratów. Obecnie członkini Izby Reprezentantów ze stanu Minnesota. Założycielka frakcji Tea Party w niższej izbie Kongresu. Pokonała o niecałe 2% Rona Paula w sondażu przeprowadzonym 13 sierpnia w Ames w stanie Iowa. Od tamtej pory nie zanotowała żadnych poważnych sukcesów sondażowych.

Była luteranka, obecnie zwolenniczka ewangelikalizmu. Całkowicie sprzeciwia się aborcji. Teoria ewolucji nie robi na niej większego wrażenia.

Domaga się przejrzystości w zakresie dotacji celowych. Sprzeciwiała się programowi TARP (Troubled Asset Relief Program), który w odpowiedzi na kryzys w 2008 roku wprowadził w życie George W. Bush. Protestowała także przeciwko automatycznemu ?bailoutowi? dla korporacji i instytucji finansowych. Zdecydowanie sprzeciwiała się również podniesieniu limitu zadłużenia rządu federalnego. Po objęciu fotela prezydenta Stanów Zjednoczonych zlikwidowałaby program Obamacare.

Zwolenniczka Ludwiga von Misesa, Miltona Friedmana, Thomasa Sowella i Waltera Williamsa. Opowiada się za zmniejszeniem rządu. Jedna z inicjatorek ustawy, która miała zlikwidować tzw. ?podatek od śmierci? (?death tax?) i ?podatek od nieruchomości? (?estate tax?). Popiera likwidację płacy minimalnej i gruntowne zmiany w prawie podatkowym. Po załamaniu finansowym w 2008 roku powiedziała: ?Problemem niekoniecznie jest brak regulacji, a raczej przeregulowanie.? W kwestii Rezerwy Federalnej oświadczyła, że ?tym, co wpakowało nas w poważne tarapaty i wzburzyło ludzi, jest dewaluacja waluty.?

Jest raczej przeciwnikiem ograniczania wydatków na zbrojenia. Uważa, że powinny one stanowić wysoki priorytet w amerykańskim budżecie. Twierdzi, że zbrojenia nie są przyczyną wysokiego długu publicznego Stanów Zjednoczonych, jak to niektórzy twierdzą. W 2007 roku głosowała przeciwko wzrostowi nakładów na wojnę w Iraku. Uważa, że wsparcie Stanów Zjednoczonych dla Izraela jest niezbędne z uwagi na to, że, jak twierdzi, Ameryka i Izrael to ?dwie strony tej samej monety?. Obwinia Baracka Obamę za to, że jego błędna polityka doprowadziła do wybuchu rewolucji na Bliskim Wschodzie.

W 2008 roku głosowała przeciwko kontynuowaniu finansowania wojny z narkotykami w Meksyku. Warto odnotować, że nie biła brawa w czasie przemówienia Rona Paula w 2009 roku, kiedy ten wspomniał o zakończeniu wojny z narkotykami. Udzieliła mu jednak wsparcia w kilku innych kwestiach.

Poparła projekt ustawy, która miała zapobiec legalizacji małżeństw homoseksualnych w stanie Minnesota. Dodatkowo zadeklarowała, że opowiedziałaby się za ustawą federalną, która zabraniałaby małżeństw homoseksualnych nawet, gdy poszczególne stany mają prawo samodzielnego decydowania w tych kwestiach. Zdecydowana zwolenniczka drugiej poprawki do Konstytucji (prawo do posiadania i noszenia broni). Wyraziła swój stanowczy sprzeciw wobec rozporządzenia wykonawczego, wydanego przez gubernatora Teksasu Ricka Perry'ego, prowadzącego do przymusowego szczepienia dzieci przeciwko wirusowi HPV.

Chce radykalnie uszczelnić granice Stanów Zjednoczonych. W dosyć niejasny sposób broni niektórych grup imigrantów.

Jest przeciwniczką ustawy narzucającej standardy edukacyjne (tzw. No-Child Left Behind). Zdecydowała się zaangażować w politykę, ponieważ program nauczania w szkole, którą finansowała i pomagała prowadzić, został uznany za niezgodny z prawem z uwagi na to, że silnie akcentował rolę chrześcijaństwa. Uważa, że poszczególne stany same powinny decydować o programach nauczania. Uznaje Departament Edukacji za niekonstytucyjny i deklaruje poparcie dla jego likwidacji. Jest za nauczaniem kreacjonizmu w szkołach.

Michelle Bachmann opowiada się za morskimi odwiertami szelfowymi, których chciał zabronić Barack Obama po katastrofie na platformie wiertniczej BP. Uważa, że niezależność energetyczna Stanów Zjednoczonych to sprawa wagi państwowej.

Strona kampanii wyborczej: MicheleBachmann.com

Źródło: Reason.com

Tłumaczył: Łukasz Stefaniak

3 stycznia 2012 roku Michelle Bachman zrezygnowała z ubiegania się o republikańską nominację wycofując się tym samym z prawyborów.

 

Herman Cain

Nazwisko: Herman Cain
Data urodzenia: 13 grudnia 1945  (wspólnie z żoną Prezydenta Lincolna - Mary Todd Lincoln, piosenkarzem  rockowyn Tedem Nugentem i prezesem Rezerwy Federalnej Benem Bernanke?m)
Pseudonimy: Ojciec chrzestny
Doświadczenie: Wychowany w Atlancie przez matkę i ojca (wóźny, szofer, fryzjer). Studiował matematykę w   Morehouse College. Pracował w zarządzaniu dla Coca-Coli, Pillsbury oraz Burger Kinga. Kiedy został CEO sieci Godfather?s Pizza, uratował ją przed bankructwem. Był prezesem Banku Rezerwy Federalnej w Kansas City .Zaczął karierę polityczną jako szef National Restaurant Association (pol. Narodowe Stowarzyszenie Restauratorów), gdzie był dwa razy oskarżany o "zachowanie o podtekście seksualnym." Następnie został prowadzącym program stacji radiowej, a w 2000 roku ubiegał się o nominację Partii Republikańskiej w wyborach prezydenckich. Cain jest autorem czterech książek, w tym ?Myślą, że jesteś głupi? (2005).
Wydatki /rozmiar rządu/reformy prawa: Cain zobowiązał się, że nie podpisze żadnej legislacji która będzie dłuższa niż trzy strony.
Polityka gospodarcza: Popiera Fair Tax , likwidację podatku dochodowego oraz zniesienie IRS. Sprzeciwia się niektórym (ale nie wszystkim) dotacjom rządowych dla przemysłu. Plan podatku Cain?a  jest często cytowany jako plan 9-9-9, czyli 9 procent opodatkowania przedsiębiorstw (business tax) , 9 procent podatku personalnego (personal tax), 9 procent podatku od sprzedaży krajowej (sales tax). Zyskał w mediach sporo sławy kiedy w październiku zaatakował protesty ruchu Occupy Wall Street: "Nie mam faktów na poparcie tej tezy, ale wydaję mi się, że te demonstracje są planowane i rozpowszechniane, by odwrócić uwagę od złej polityki  administracji Obamy. Nie obwiniaj Wall Street. Nie obwiniaj wielkich banków. Jeżeli nie masz pracy, nie jesteś bogaty, obwiniaj siebie!"
Polityka zagraniczna: Formułując swój pogląd na temat polityki zagranicznej używa analogii do swegi doświadczenia na stanowisku prezesa sieci pizzerii: "Była pewna bardzo niebezpieczna częśc miasta, zamieszkiwana przez czarną społeczność, do której nie pozwoliłem mojej restauracji dostarczać pizzy, bo nasi chłopacy byli bici, obrabowywani. A ja powiedziałem: jeśli nie wysyłam tam mojego syna, to nie zamierzam tam wysłać syna lub córki kogoś innego." ?Kiedy będę się przygotowywał do podjęcia decyzji w stosunku do polityki zagranicznej będę czynił to z myślą jakbym swoje własne dzieci, synów lub córki, wysyłał na wojnę. Nie będę do tego lekko podchodził.? Plany Caina wobec Afganistanu są niejasne. Oskarża administrację prezydenta  o prowadzenie "mglistej polityki zagranicznej."
Niedawno próbował zamienić  swoją ignorancję na temat polityki zagranicznej w siłę: "Jestem gotowy na te bardzo trudne pytania i one już zaczynają napływać pod moim adresem. I gdy oni mnie zapytają, kto jest prezydentem Uzbeki-beki-beki-beki-stan-stanu, ja powiem: no wiesz, ja nie wiem, a czy ty wiesz? I wtedy zapytam:  jak znajomość takich faktó LISTNUM 1) miałaby nam pomóc w wytworzeniu dobrego stanowiska w tym temacie? 
Wojna z narkotykomi: Cain chce "rozbić sieć przemycania nielegalnych narkotyków", ale chciałby, aby odpowiedzialność za to poniosły indywidualnie stany USA. 
Wolności osobiste: Zaapelował o  odsunięcie prezydenta Obamy od władzy za politykę rządu federalnego wobec tradycyjnych małżeństw: "Nakazanie Departamentowi Sprawiedliwości, aby nie egzekwował Defense of Marriage Act (pol. Ustawa Broniąca Małżeństw) kwalifikuje się jako przyczyna, dla której prezydent powinien być usunięty z władzy (ang. impeachment)."

Imigracja: "Musimy zabezpieczyć granicę z Meksykiem przy użyciu nowoczesnych technologii i broni. Jeśli to ma znaczyć 6000 uzbrojonych agentów na granicy, powinniśmy to zrobić " ? powiedział w wywiadzie dla Fox News w maju. Wielokrotnie mówił, że USA ?stanie się bezprawnym państwem", jeśli obecne tempo wzrostu liczby nielegalnych imigrantów będzie kontynuowane. Zażartował, że ? jako prezydent ? byłby chętny rozważyć budowę Wielkiego Muru na granicy, a także skonstruowanie fosy wypełnionej aligatorami.
Edukacja: Chce "zlokalizować" edukację. Chce aby rząd się angażował jak najmniej w edukację dzieci.
Energia: Mówi: "musimy pozwolić na to, aby wszystkie formy energii rozwijały się w systemie wolnorynkowym." Powiedział również, że wyznaczy Komisję Regulacyjną, która będzie się składać  głównie z osób z branży, aby wyeliminować zbędne regulacje Agencji Ochrony Środowiska (EPA): "Ludzie w tej komisji to będą ludzie, którzy wiedzą coś na temat węgla, ropy, łupków, gazu ziemnego, i będą to też ludzie z firm, które były źle traktowane przez EPA."
Rasa: Chce być nazywany amerykańskim czarnym konserwatystą ? "jestem Amerykaninem w pierwszej kolejności." Oskarżony przez komentatorkę Janeane Garofalo o bycie narzędziem białych Republikanów: "Czuję, że Herman Cain, jest opłacany przez kogoś, aby kandydował na prezydenta, żeby ludzie wtedy powiedziali: >>Republikanie nie mogą być rasistami, to jest czarny facet, który żąda odwołania Obamy ze stanowiska<< lub >>To czarny facet, który jest anty-muzułmański<<, czy >>To czarny facet, który jest nową twarzą Partii Herbacianej<<.?
Finansowanie kampanii: W odpowiedzi na słowa Garafalo Cain wypowiedział takie słowa: "Słuchaj, jeśli Janeane Garofalo i inni idioci myślą, że jestem opłacany, żeby kandydować na prezydenta, no to niech przyślą ?? mi numer telefonu, ponieważ ten, kto ma mi płacić jest do tyłu, OK?"
Religijny? Tak. Cain jest asystentem pastora w baptystycznym kościele Antioch Baptist Church North w Atlancie. Opisuje Jezusa Chrystusa jako "idealnego konserwatystę."

Strona kampanii wyborczej: HermanCain.com

Źródło: Reason.com

Tłumaczył: Krzysztof Lesiak

3 grudnia 2011 roku Herman Cain zrezygnował z ubiegania się o republikańską nominację wycofując się tym samym z prawyborów.

 

Pojęcia

Medicare - nieobowiązkowy program ubezpieczeń społecznych administrowany przez rząd Stanów Zjednoczonych, zapewniający ubezpieczenie zdrowotne dla osób w wieku 65 lat i powyżej, oraz dla osób poniżej 65 roku życia, niepełnosprawnych fizycznie lub osób z wrodzoną niepełnosprawnością fizyczną. Rozdział ?D? dotyczy planów ubezpieczeń w zakresie refundacji kosztów leków na receptę.

Dodd-Frank - Ustawa o Reformie Wall Street i Ochronie Konsumentów z 2010 r., dot. regulacji rynków finansowych (ang. The Dodd?Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act).

Sarbanes-Oxley - Ustawa o Reformie Rachunkowości w Spółkach Publicznych i Ochronie Inwestorów z 2002 r. (ang. Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act).

EPA - Agencja Ochrony Środowiska (ang. Environmental Protection Agency).

FDA - Agencja ds. Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration).

NLRB - Narodowa Komisja d.s. Stosunków Pracy (ang. National Labor Relations Board).

GOP - zwyczajowa nazwa Partii Republikańskiej (skrót od angielskiego terminu Grand Old Party).

K Street Project ? projekt Partii Republikańskiej zmierzający do wywierania nacisku na waszyngtońskie firmy lobbingowe, aby zatrudniały Republikanów na najwyższych stanowiskach, wzamian za nagradzanie lojalnych lobbystów dostępem do wpływowych urzędników.

AmeriCorps - federalny program społecznościowy nakierowany w szczególności na wzajemną pomoc oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie edukacji, bezpieczeństwa publicznego, zdrowia i środowiska.

No Child Left Behind - w wolnym tłumaczeniu: Ustawa o Równych Szansach Wśród Dzieci, wspierająca reformę edukacji opartą na standaryzacji metod nauczania.

Ojcowie Założyciele (Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej) - przywódcy polityczni i mężowie stanu, którzy uczestniczyli w rewolucji amerykańskiej poprzez podpisanie Deklaracji Niepodległości, branie udziału w wojnie o niepodległość, ustanowienie Konstytucji Stanów Zjednoczonych lub poprzez inne działania mające kluczowe znaczenie dla powstana państwa. Najczęściej wymieniane nazwiska to: John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Jay, Thomas Jefferson, James Madison i George Washington.

American Tax Reform Pledge ? deklaracja organizacji zrzeszającej podatników ?Americans for Tax Reform? (pol. amerykanie za reformą podatków) opowiadającej się za obniżeniem stawek podatkowych i uproszczeniem systemu podatkowego w Stanach Zjednoczonych.

Pork barrel ? potocznie: inicjatywa pochłaniająca ogromne środki z budżetu państwa, zjednująca autorowi lokalną społeczność.

Szkoła czarterowa ? szkoła finansowana z pieniędzy publicznych, lecz zarządzana prywatnie; profil jej działalności ustala jednostka finansująca, zaś przyjmowani są jedynie uczniowie spełniający standardy będące kwestią kompromisu pomiędzy zarządcą a finansującym.

Pojęcia opracował: BungaBunga

 

P.S. Powyższy artykuł dedykuję koledze Krzysztofowi Lesiakowi. :-)