Słownik najczęściej używanych lub interesujących terminów związanych z kampanią wyborczą lub rynkiem politycznym w Stanach Zjednoczonych. Wraz z kolejnymi prawyborami będzie sukcesywnie powiększany.

caucus - W zwykłym rozumieniu jest to zebranie (np. partii politycznej, grupy interesu) w celu koordynacji swoich działań. W odniesieniu do kampanii prezydenckiej w USA jest zebraniem wyborczym dokonującym wyboru delegatów na lokalnych szczeblach aż do wyłonienia delegatów na konwencję krajową. Słowo jest prawdopodobnie pochodzenia indiańskiego i oznacza wiec, zebranie.

challenger - (ang.) Osoba stająca do rywalizacji w roli pretendenta, po raz pierwszy lub po raz kolejny.

czerwony - kolor Partii Republikańskiej

GOP - Grand Old Party, potoczna nazwa Partii Republikańskiej

incumbent - (ang.) Osoba sprawująca urząd, urzędujący prezydent. Incumbent w kampanii wyborczej jest kandydatem ubiegającym się o reelekcję.

niebieski - kolor Partii Demokratycznej

primaries - Rodzaj prawyborów polegających na głosowaniu na określonych na liście wyborczej kandydatów.

Republikanie tylko z nazwy, RINO - określenie to używane jest w stosunku do polityków Partii Republikańskiej, którzy reprezentują odmienne poglądy od powszechnej linii partyjnej. W większości są to politycy o poglądach bardziej liberalnych niż większość konserwatystów w GOP.

słoń - symbol Partii Republikańskiej