Kolejny spot Rona'a Paula'a powstały z myślą o kampanii prezydenckiej w 2012 roku: