Pomoc zagraniczna to zabieranie pieniędzy biednym ludziom z bogatego kraju i dawanie ich bogatym ludziom z biednego kraju. - Ron Paul

Wystąpienie Rona Paula na dorocznej konferencji CPAC z 11 lutego 2011 r.

CPAC (Conservative Political Action Conference) - corocznie organizowana konferencja w której uczestniczą konserwatywni aktywiści oraz przedstawiciele rządu z całych Stanów Zjednoczonych. Pierwsza taka konferencja odbyła się w 1973 roku. Sam Ronald Reagan uczestniczył w niej i przemawiał aż 12-krotnie. Podczas każdej takiej konferencji przeprowadzany jest sondaż przedwyborczy mający wyłonić zwycięzcę spośród prawdopodobnych kandydatów na kolejny urząd prezydenta USA.

Niebawem poznamy wyniki tegorocznego sondażu. Ubiegłorocznym zwycięzcą został... ach, przecież wiadomo :) .