Oto i druga część wywiadu z 2007 roku, w którym Ron Paul mówi o tym, jaki powinien być właściwy i zarazem konstytucyjny obszar działania rządu Stanów Zjednoczonych.