Drodzy przyjaciele,

Nasza wspólna podróż okazała się być prawdziwie historyczną. Podczas gdy końcowe wyniki głosowania są ujmowane w tabele, a kurtyna wyborcza opada, musimy poświęcić trochę czasu rozważaniom dotyczącym naszych sukcesów, nawet jeśli obecnie kierujemy naszą uwagę na to, co dopiero przed nami.

Nasza kampania obudziła śpiącego olbrzyma poprzez ukazanie ludziom, że wolność, pokój, i prosperity są osiągalne. Wiemy, że te rzeczy mogą zaistnieć jedynie poprzez solidny pieniądz, niewielki rząd i poszanowanie niezbywalnych praw każdej jednostki. Uświadomiliśmy klasie politycznej popularność i żywotność Wolności. Ale, co najważniejsze, obudziliśmy w samych sobie ducha wolności i niezależności, którego żaden władca, żadna armia czy filozofia podporządkowania się i strachu, nie są w stanie uciszyć.

Jednakże nie możemy zbyt długo oddawać się rozważaniom. Musimy zintensyfikować nasze starania i uformować podłoże dla przyszłości naszego ruchu i naszego kraju. Cykl wyborczy roku 2010 jest tuż za rogiem. Musimy podwoić nasze wysiłki związane z edukowaniem naszych bliźnich, z pozyskiwaniem i wspieraniem kandydatów wolnościowych, i z tych zasobów formować szyki do bitwy, która przed nami.

Nam przynależy najbardziej podniosły ze wszystkich obowiązek: bronić Wolności w tej ponurej godzinie, aby najsłuszniejsza idea, mówiąca o tym, że tylko sam człowiek może najlepiej pokierować swoim życiem, nie została wymazana z tej ziemi i z ludzkiej świadomości.

Nasza kampania na rzecz wolności dopiero się rozpoczyna.

Rewolucję zacząć czas.

Ron Paul

 


Źródło: www.campaignforliberty.com

Tłumaczył: Riddickerr

Przekład ukazał się po raz pierwszy 6 listopada 2008 r. na blogu "Rewolucja jest teraz".