Początkowo nie miałem zamiaru tłumaczyć tego filmu z uwagi na okoliczności i cel w jakim został wykorzystany, jednakże trudno aktualnie o lepszy materiał podsumowujący dorobek Rona Paula. Autorom poniższego filmu z pewnością nie można zarzucić braku profesjonalizmu.