Ron Paul i jego przemowa z dnia 1.08.2012, dotycząca wyraźnego sprzeciwu wobec projektu ustawy, który ma na celu m.in. nałożenie sankcji na Iran.


 

Nie wiem ja­ka broń będzie użyta w trze­ciej woj­nie świato­wej, ale czwar­ta będzie na ki­je i kamienie.

-Albert Einstein