"Sromotna porażka luzowania polityki pieniężnej w Stanach może być jedną z przyczyn, dla których Szwajcaria przestała korygować wartość franka szwajcarskiego względem euro, po tym jak pojawiły się doniesienia, że Europejski Bank Centralny zamierza wprowadzić swój własny program luzowania polityki pieniężnej."

 

 

Od utworzenia Rezerwy Federalnej w 1913 dolar stracił 97 procent swojej siły nabywczej, gospodarka Stanów została poddana serii bolesnych, wykreowanych przez Rezerwę Federalną recesji i kryzysów, a rząd rozrósł się do niebezpiecznego poziomu dzięki polityce Fedu polegającej na monetyzacji długu. Mimo to Rezerwa Federalna wciąż funkcjonuje za stworzoną przez Kongres zasłoną tajemniczości.

Nic dziwnego zatem, że prawie 75 procent Amerykanów popiera ustawodawstwo mające na celu zaudytowanie Rezerwy Federalnej.

Nowe przywództwo Senatu zobowiązało się, aby w końcu ? w tym roku ? przeprowadzić głosowanie nad audytem, jednakże, pomimo przytłaczającego poparcia opinii publicznej, uchwalenie tego aktu legislacyjnego nie jest w żadnym stopniu pewne.

Powodem, dla którego może być trudno zatwierdzić tę ustawę, jest to, że 25 procent Amerykanów, którzy się jej sprzeciwiają, reprezentuje jedne z najbardziej wpływowych grup w amerykańskiej polityce. Grupy te działają zakulisowo w celu zabicia tej ustawy lub jej podmiany na nic-nieznaczący ?kompromis?. Ten ?kompromis? może wprawdzie przynieść ograniczoną transparentność, jednakże będzie to kontynuacja niedopuszczania obywateli do zapoznania się z całą prawdą o prowadzeniu polityki monetarnej przez Fed.

Niektórzy przeciwnicy tej ustawy mówią, że audyt w jakiś sposób naruszyłby niezależność Fedu. Ci, którzy tak twierdzą, nie są jednak w stanie wskazać jakiegokolwiek ustępu w tekście ustawy, który nadawałby Kongresowi jakiekolwiek nowe uprawnienia nad prowadzoną przez Fed polityką monetarną. Co więcej, pomysł jakoby Rezerwa Federalna była jakimś sposobem niezależna od czynników politycznych, jest warty śmiechu. Sami ekonomiści często powołują się na polityczny cykl koniunkturalny, kiedy to Fed dopasowuje swoje operacje celem wspomożenia lub zaszkodzenia urzędującym politykom. Były prezes Rezerwy Federalnej Artur Burns ujawnił prawdę kryjącą się za propagandą niezależności Rezerwy Federalnej, kiedy powiedział, że jeśli prezes nie robiłby tego, co chce prezydent, to Rezerwa Federalna ?straciłaby swoją niezależność?.

Prawdopodobnie prawdziwą przyczynę sprzeciwu Fedu wobec audytu można odnaleźć w tym, co zostało ujawnione na temat jego działalności w ostatnich latach. W 2010, przy okazji uchwalania ustawy Dodda-Franka, Kongres zatwierdził jednorazowy audyt działalności Rezerwy Federalnej w czasie kryzysu finansowego w 2008. Audyt ujawnił, że na przełomie lat 2007 i 2008 Rezerwa Federalna pożyczyła ponad $16 bilionów ? czyli więcej niż cztery roczne budżety Stanów Zjednoczonych ? zagranicznym bankom centralnym i wpływowym politycznie prywatnym firmom.

W 2013 były przedstawiciel Rezerwy Federalnej Andrew Huszar publicznie przeprosił obywateli amerykańskich za swój udział w ?największym, zakulisowym bailoucie Wall Street wszechczasów? ? tj. programie luzowania polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej. Czy ktokolwiek wątpi, że audyt potwierdziłby kolejne akty wspierania gospodarczych elit przez Fed?

Pomimo wielu polepszeń wykazywanych w (rządowo-manipulowanych) statystykach gospodarczych, przeciętny Amerykanin nie skorzystał na programie luzowania polityki pieniężnej Fedu. Sromotna porażka luzowania polityki pieniężnej w Stanach może być jedną z przyczyn, dla których Szwajcaria przestała korygować wartość franka szwajcarskiego względem euro, po tym jak pojawiły się doniesienia, że Europejski Bank Centralny zamierza wprowadzić swój własny program luzowania polityki pieniężnej.

Luzowanie polityki pieniężnej to zaledwie ostatni rozdział 100-letniej historii porażek Rezerwy Federalnej. Mimo tak marnych osiągnięć, apologeci Fed wciąż twierdzą, że obywatele amerykańscy korzystają na istnieniu Rezerwy Federalnej. Ale ? skoro to prawda ? dlaczego nie skorzystają z nadarzającej się okazji udzielenia Amerykanom większej ilości informacji o polityce monetarnej? Dlaczego Fed zachowuje się tak, jakby miał coś do ukrycia, skoro nie obawia niczego ze strony audytu?

Obywatele amerykańscy wystarczająco długo nosili jarzmo polityki monetarnej, kontrolowanej przez nieodpowiadający przed nikim i tajemniczy bank centralny. Nadszedł czas by ostatecznie zaudytować ? a potem zlikwidować ? Fed.

 


Przełożył: Riddickerr

Materiał źródłowy (source) pochodzi z 18 stycznia 2015 r.

 


Dodatkowe informacje:

Ustawa o audycie Fedu, w postaci jaką zaproponował Ron Paul, dwukrotnie była przegłosowywana w Izbie Reprezentantów - w 2012 i 2013. Senator Rand Paul także dwukrotnie przedstawiał bliźniaczą ustawę w Senacie, lecz ówczesny lider większościowy Senatu Harry Reid w żadnym z tych przypadków nie dopuścił do głosowania nad nią.

W tym roku, 6 stycznia, ustawę Rona Paula w Izbie Reprezentantów ponownie przedłożył kongresmen Thomas Massie, zaś Rand Paul prawdopodobnie to samo (ponownie) uczyni w Senacie.

Więcej informacji tutaj.

Obecnie Ron Paul prowadzi zbiórkę pieniędzy na cele związane z audytem Fedu, zaś Rand Paul zbiera podpisy pod petycją do reprezentantów Izby oraz senatorów.

Na koniec ciekawostka - senator Harry Reid sam był kiedyś... proponentem audytu Fedu. Ale nagle zmienił zdanie. No ale trzeba człowieka zrozumieć - Ben Bernanke ponoć też był kiedyś piewcą standardu złota... Fed łagodzi obyczaje.