Spis treści
Kim jest Ron Paul?
Biogram
Rewolucyjny kandydat
Ron Paul i Przyszłość
Dr Bajka
Wyznanie wiary

Poniższy tekst jest przekładem biogramu pt. "Kim jest Ron Paul?", zamieszczonego na stronie internetowej Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych.

 

 

 

Teksański kongresmen Ron Paul cieszy się reputacją głównego obrońcy wolności w sferze dzisiejszej polityki. W Waszyngtonie dr Paul jest wiodącym zwolennikiem konstytucyjnie ograniczonego rządu, niskich podatków, wolnego rynku, oraz powrotu do zdrowych zasad polityki monetarnej opartej na walucie mającej pokrycie w środkach trwałych. Pośród zarówno swoich kolegów z Kongresu jak i swoich wyborców znany jest z konsekwentnego głosowania w Izbie Reprezentantów: dr Paul nigdy nie głosuje za ustawą, jeśli proponowane w niej zapisy nie są jednoznacznie zgodne z Konstytucją. Jak ujął to były Sekretarz Skarbu William Simon: dr Paul "jest jedynym wyjątkiem pośród 535-osobowego gangu" na Kapitolu.

Ron Paul urodził się i wychował w Pittsburgu, w stanie Pensylwania. Ukończył koledż w Gettysburgu oraz Wydział Medyczny Uniwersytetu Duke'a, by następnie w latach '60-tych z dumą służyć w Amerykańskich Siłach Powietrznych jako medyk. W roku 1968 on i jego żona Carol przeprowadzili się do stanu Teksas, gdzie rozpoczął swoją praktykę medyczną w hrabstwie Brazoria. Jako specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii dr Paul odebrał ponad 4000 porodów! On i Carol, którzy mieszkają w Lake Jackson w Teksasie, są dumnymi rodzicami piątki dzieci oraz mają siedemnaścioro wnuków.

W czasie kadencji w Kongresie, w późnych latach '70-tych oraz wczesnych '80-tych, poglądy dr Paul'a - ukierunkowane na ograniczanie wpływu rządu - nie były popularne w Waszyngtonie. Zasiadał w kongresowej Komisji Bankowej, gdzie stanowczo opowiadał się za zdrową polityką monetarną oraz otwarcie krytykował inflacyjne działania Rezerwy Federalnej. Był także członkiem Komisji ds. Złota, gdzie opowiadał się za powrotem do standardu złota. Był także niezachwianym obrońcą życia niepoczętego oraz wartości prorodzinnych. Dr Paul konsekwentnie głosował za obniżeniem lub zniesieniem podatków federalnych, wydatków rządowych i regulacji, oraz wykorzystywał swoje kongresowe stanowisko do aktywnego opowiadania się za powrotem rządu do właściwego, konstytucyjnego obszaru działania. W roku 1984 dobrowolnie zwolnił kongresowy fotel i powrócił do swojej praktyki medycznej.

Dr Paul powrócił do Kongresu w 1997 roku, aby reprezentować 14-ty dystrykt stanu Teksas. Jest członkiem Kongresowej Komisji Usług Finansowych, Komisji Stosunków Międzynarodowych oraz Połączonej Komisji Ekonomicznej. W Komisji Usług Finansowych reprezentant Paul zajmuje stanowisko wiceprzewodniczącego Podkomisji ds. Nadzoru i Dochodzeń. Nadal opowiada się za dramatyczną redukcją rozmiaru rządu federalnego i powrotem do konstytucyjnych zasad.

Dr Paul jest autorem kilku książek, m.in. "Wyzwanie dla Wolności", "W Obronie Złota", "Republika, jeśli jesteście w stanie ją utrzymać". Jest zasłużonym doradcą Instytutu Ludwiga von Misesa oraz jest powszechnie cytowany przez uczonych i pisarzy na polach polityki monetarnej, bankowości oraz polityki gospodarczej. W czasie swojej kadencji w Kongresie otrzymał wiele nagród oraz wyróżnień  od organizacji takich jak Krajowy Związek Podatników, Obywatele Przeciwko Rządowemu Marnotrawstwu, Komitet Konkurencyjnej Gospodarki, Młodzi Amerykanie za Wolnością, i wielu innych.

Zapis konsekwentnego głosowania dr Paul'a wzbudził u jednego z kongresmenów potrzebę wypowiedzenia komentarza, że "Ron Paul jest uosobieniem ideału obywatelskiego męża stanu Ojców Założycieli. On daje wyraźnie do zrozumienia, że w jego zasadach nigdy nie będzie miejsca na kompromis, i nigdy go nie ma." Z kolei inna kongresmenka dodała, że "Jest niewielu ludzi w życiu publicznym, którzy w sprzyjających i niesprzyjających warunkach, w deszczu czy blasku słońca, tkwią przy swoich zasadach. Ron Paul jest jednym z tych niewielu."

 


Wolnościowe zasady Rona Paula:

  • Prawa przynależne są jednostkom, nie grupom.
  • Własność powinna znajdować się w rękach obywateli, nie rządu.
  • Wszelkie dobrowolne zrzeszenia społeczno-gospodarcze powinny być dozwolone.
  • Rola rządu w polityce monetarnej powinna polegać na zachowywaniu uczciwej jednostki walutowej, a nie na braniu udziału w oszustwie.
  • Rząd funkcjonuje po to, aby strzec swobód, a nie po to, aby redystrybuować dobra lub nadawać specjalne przywileje.
  • To obywatele powinni ponosić odpowiedzialność za swoje życie i czyny, nie rząd.

 


Przełożył: Riddickerr