Zrozumienie zagadnienia kreacji pustego pieniądza i wszystkich jej następstw to bardzo duży krok naprzód dla każdego, w kim choćby tli się nadzieja na zmianę sposobu funkcjonowania naszego społeczeństwa. Być może nie każdy ma w sobie tyle samozaparcia, aby - tak jak Ron Paul -  zapoznać się z literaturą austriackich ekonomistów i w pełni ją zrozumieć.

W rzeczywistości jednak niemała część pozycji o tej tematyce została napisana prostym językiem. Co innego bowiem posiąść pewną wiedzę, a co innego umieć ją w przystępny sposób przedstawić szerszemu gronu odbiorców.

Poniższy materiał to dobry przykład sprawnego łączenia obu tych elementów. Warto taką działalność wspierać.