Ruszył zupełnie nowy program domowego nauczania sygnowany przez Rona Paula, który ma duże szanse efektywnie walczyć z propagandowo-rządowym programem nauczania publicznego.

Od przedszkola aż po 12 klasę (K-12) i kurs przygotowawczy na studia wyższe. Kurs i materiały na pierwsze 6 lat nauczania (K-5) będą bezpłatne, zaś odpłatność za kolejne poziomy ma być symboliczna, gdyż nie będą występować typowe koszty związane z nauczaniem publicznym. Wynika to głównie z braku konieczności zakupowania podręczników, które powszechnie zawierają przekłamania i są narzędziem propagandowym państwa. Nauka ma być przede wszystkim oparta na rzetelnych materiałach źródłowych, udostępnianych w postaci pdfów i wideo.

Thomas Woods, który bierze udział w tworzeniu nowego programu nauczania, określił inicjatywę Rona Paula jako "jego najbardziej znaczący wkład w sprawę wolności", co - jak dodał - "znając historię Rona Paula, o czymś świadczy".

RonPaulCurriculum.com

Przewiduje się, że na zakończenie nauczania młody człowiek (18-19 lat) będzie:
- pewnie wypowiadał się przed publicznością,
- efektywnie pisał,
- efektywnie operował kanałem YouTube,
- rozumiał matematykę i inne nauki podstawowe (biologia, chemia, fizyka),
- umiał otworzyć własny, domowy biznes,
- potrafił intelektualnie bronić idei systemu wolnorynkowego,
- rozumiał historię cywilizacji zachodniej, w tym amerykańskiej,
- rozumiał amerykańską Konstytucję i to jak została wypaczona,
- rozumiał interakcję pomiędzy literaturą a historycznym postępem,
- znał wpływ chrześcijaństwa na cywilizację zachodnią,
- rozumiał austriacką myśl ekonomiczną.

Formuła programu pozwala każdemu z uczniów na indywidualne tempo uczenia się. Typowy tydzień nauki składał się będzie z 4 dni zapoznawania się z materiałem, zaś w piątym nastąpi jego podsumowanie i pisanie rozprawy (eseju). Nauka ma się odbywać także poprzez możliwość uczenia innych uczniów, i w ten sposób pogłębiania swojej wiedzy. Prac domowych nie będzie.

Ciężar nadzoru nauki dzieci powyżej 5 klasy zostanie w znacznej mierze zdjęty z rodziców z uwagi na formułę samokształcenia oraz za sprawą forów uczniowskich, wskutek czego ma się on ograniczać do sprawdzania cotygodniowych esejów. Rodzice również będą mieli swój własny panel dyskusyjny.

Nauczanie na poziomie od 6-tej do 10-klasy rozpocznie się od 2 września br., zaś do grudnia roku 2015 program ma już być w pełni funkcjonalny.

Riddickerr