David Warrington, adwokat Rona Paula, wydał oświadczenie, w którym ustosunkowuje się do zarzutu stawianego Ronowi Paulowi przez obecnych posiadaczy domeny RonPaul.com, jakoby Ron Paul - znany z krytyki pod adresem ONZ - odwoływał się teraz do tej organizacji w celu przejęcia spornej domeny.

 

Odnosząc się do dezinformacji, które pojawiły się w sieci, sprawa pomiędzy dr-em Paulem i posiadaczami domeny RonPaul.com wiąże się z postępowaniem w drodze prywatnego arbitrażu, nie zaś postępowania Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Postępowanie to jest postępowaniem prywatnego międzynarodowego arbitrażu w drodze procedury Jednolitej Polityki Rozwiązywania Sporów dot. Nazw Domen (UDRP), która została opracowana i wdrożona przez Internetową Korporację ds. Nadawania Nazw i Numerów (ICANN). ICANN jest prywatną organizacją non-profit, działającą w oparciu o prawo stanu Kalifornia. ICANN zawarło porozumienia z rejestratorami domen, którzy nadają i zarządzają nazwami domen, w celu koordynowania stabilnego funkcjonowania internetowego systemu nazw domen i adresów.

Jedną z głównych funkcji ICANN jest udostępnianie systemu rozwiązywania sporów w celu ochrony intelektualnych praw własnościowych osób bądź firm, które mogą być związane z nazwą domeny. Rejestratorzy, którzy nadają nazwy domen, zobowiązują się przestrzegać przepisów ICANN oraz UDRP i postępować zgodnie z procedurą.

Zgodnie z UDRP, większość rodzajów sporów o znak handlowy w nazwie domeny musi być rozwiązana w drodze porozumienia, sądownie lub w drodze arbitrażu, zanim rejestrator anuluje, zawiesi bądź dokona transferu domeny. Domniemane spory rodzące się wskutek niestosownego rejestrowania domen (np. cybersquatting) mogą być rozwiązywane w drodze przyśpieszonych procedur administracyjnych, które inicjowane są przez właściciela praw do znaku handlowego poprzez złożenie skargi do zatwierdzonej instytucji zajmującej się rozwiązywaniem sporów.

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) odgrywa w tym prywatnym arbitrażu jedynie rolę zatwierdzonej instytucji ds. rozwiązywania sporów. Posłużenie się WIPO było konieczne, gdyż obecni właściciele domeny skorzystali z usług australijskiego rejestratora w celu uzyskania nazwy domeny. Obecni posiadacze domeny RonPaul.com sami poddali się takiej procedurze arbitrażowej z chwilą, kiedy zarejestrowali RonPaul.com u australijskiego rejestratora.

David A. Warrington

 


Przełożył: Riddickerr

Łącze do materiału źródłowego: link

Dodatkowa informacja: Ron Paul jest posiadaczem znaku handlowego RON PAUL, który uzyskał w związku z m.in. sprzedażą książek.

UPDATE: Czyżby PANAMA? - posiadacze RonPaul.com najwyraźniej czują, że sprawa będzie dla nich przegrana. Przedwczoraj wykonali taki oto ruch:
http://whois.domaintools.com/ronpaul.com

Wyjaśnienie libertarianina (j. ang.)