Tłumaczenie krótkiego video będącego kompilacją wypowiedzi ludzi powszechnie znanych w USA na temat dr Rona Paula.

Osoby wypowiadające się o Ronie Paulu (w kolejności, jak w filmiku):
- Stephen Colbert,
- Sarah Palin,
- Bill Maher,
- Phil Donahue,
- Juan Williams,
- Doug Wead.

 

 

"Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać." ? Jan Paweł II (Karol Wojtyła)