... i ma ją nadal, ponieważ podążanie ku wolności jest słusznym wyborem zawsze. Prezentujemy video z polskimi napisami przedstawiające, prorocze jak się obecnie okazuje, przemówienie Rona Paula z 2002 roku.